Vaktija

Vaktija za Brčko
19. februara 2019. / 14. džumade-l-uhra 1440. H.G.

Hadis-Izreka

  • Džubejr ibn Mut'im, r.a., kaže: – Čuo sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., kad je rekao: “Onaj ko raskine rodbinske veze neće ući u Džennet.”

 Halal.ba

Halal.ba