Tekstovi

Stradanje naroda Rohingya prouzrokovano nacionalističkom politikom vlade Mynamara dobiva sada međunarodni sudski epilog. Slike razrušenih sela, hiljada ubijenih i više od 700 000 protjeranih muslimana Arakana (Rakhine) iz 2017. godine potakle su institucije i borce za ljudska prava u svijetu da pokrenu sudski postupak protiv ...
Veli se da su nekog devedesetogodišnjaka upitali o tome kako mu je prošao život, pa je on odgovorio: “Kao da sam ušao na jedna vrata, a izašao na druga. Sve je bilo kao tren.” Ova mudrost izrečena životnim iskustvom jednog starca na jednostavan i razumljiv ...
Bosna i Hercegovina, kao i sami Balkanski poluotok, je izuzetno trusno područje, pa nije ni čudo što nas svako malo pogađaju manji ili nešto jači zemljotresi. U historiji je zabilježeno nekoliko izuzetno snažnih zemljotresa koji su pogodili našu zemlju, a onaj najjači i koji je ...
Kako predstavljamo islam? Dok sam sjedio na jednoj Večeri Kur'ana u Njemačkoj i slušao učače, gledao sam na platnu kur'anski prijevod na bosanski i njemački jezik. Naravno, zapade mi za oko prijevod izraza kafirun sa nevjernici, kako na našem, tako i na njemačkom jeziku. Ražalostilo ...
U nekoliko prethodnih crtica ukazali smo na mjesta u Kurʼānu gdje se govori kako Bog odbija “da se ljudima pokaže na javi“.  Na molbu Mojsijevu/Mūsāovu, a.s., da “vidi svoga Gospodara/Boga“ uslijedio je strogo odričan odgovor (usp. Zidine/al-Aʻrāf, 7:143). Također, ni molba jevreja da im Mojsije/Mūsā “pokaže ...
Jedan od dodatnih problema s kojima se današnji roditelji susreću tokom školovanja djece, i to već u osnovnoj školi, jeste nastojanje djece da imaju kvalitetne mobitele, brendiranu odjeću i obuću, odnosno stvari koje uslijed konzumerizma ukazuju na socijalni status. Taj trend nalaže atmosfera u kojoj ...
Prije nekoliko dana susreo sam u Sarajevu jednu kolegicu iz Skandinavije, koja je kod nas boravila na jednom seminaru. Ona je stručnjak za ljudska prava, a inače je prelaznica na islam. Pitao sam je kakvi su joj utisci iz Sarajeva. Rekla je da je se ...
1 2 3 4 19