Tekstovi

Na jednom od svojih časova sociologije u Gazijinoj medresi profesor Mustafa Spahić Mujki je iznosio sociološke definicije i među ostalom je pomenuo da je društvo ekvilibrij određenih faktora. Jedan učenik je veselo upitao: „A profesore, molim vas, šta je ekvilibrij?“. Profesor je pojasnio da je ...
Razmišljanje je stalna potraga za odgovorom na krajnje pitanje zašto jeste nešto,radije negoli ništa.Budući da ništa ne izmiče egzistenciji te da ništa nije izvan velikog lanca bića,cjelokupno razmišljanje jeste aktivnost unutar egzistencije i njenih beskrajnih modaliteta. U takozvanom informatičkom dobu u kojem živimo, gubimo značenje ...
Poznati marokanski mislilac, Allal al-Fasi u svojoj Autokritici spominje jedan zanimljiv izraz: logika čaršije (mantiq al-šari’). Naime, govoreći o tome da muslimani trebaju slijediti svoju aristokraciju, inteligenciju ili elitu, on konstatuje da muslimani, nažalost, uglavnom slijede logiku čaršije. Ta inteligencija treba da nauči vlastiti narod ...
Snaga onih koji su u Mekki zagovarali ideju pravednog društva nije bila u imetku i moći nego upravo u toj ideji – i njihov odgovor na prilike s kojima su se suočili bila je hidžra u Jesrib/Medinu koja je značila jasan i nepokolebljiv raskid s ...
Šta je izazov? Odakle dolazi? Kako  ga  definirati? Zašto se  teško  boriti  sa  suvremenim  izazovima? Izazov je situacija u kojoj smo izazvani da pogrešno ili grešno postupimo. Izazov nije grijeh. On je tek “prilika” da se grijeh počini. Ali, on sam nije grijeh. Poslanik a. ...
Nakon okupacije Bosne i Hercegovine vjersko-duhovni život bosanskohercegovačkih muslimana, koji je  obuhvatao i vršenje hadža, hodočašća Mekke i Medine, odvijao se pod kontrolom upravnih  organa. Da bi se spriječile nezgode koje su se ranije dešavale za vrijeme hodočašća, Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine je neposredno ...
Budemo li dozvolili da se obredi kurbana svedu samo na hranu, trgovinu i donaciju, onda nas ne treba čuditi ako se od nas bude tražilo da na njih budu primjenjeni zakoni koji se odnose na takve poslove „ I namaz moj, i obredi moji, i ...
1 2 3 4 17