Tekstovi

“Mi smo ga objavili u noći Kadr, a šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci,  meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, spas je u njoj sve dok zora ne svane.” ...
Raspis  Starješinstva  islamske  vjerske  zajednice  u  SFRJ Sarajevo  o  prikupljanju  zekata  i  sadakai-fitra  u  fond GH  medrese  i  tumačenje  šeriatskog  propisa, Glasnik 7-8-, juli-avgust, 1969, str 353- 363 Prvi  muslimani,  ugledajući  se  u  Božijeg  Poslanika  i  njegove  dru­gove  u pravilnom  odnosu  i  shvaćanju  života,  njegovih potreba  ...
Riječ  اعتكف  u rječniku Teufika Muftića prevodi se sa “ostati u kući, ne izlaziti iz kuće”, a riječ اعتكاف  itikaf “stalni boravak jednog čovjeka u džamiji zadnjih deset dana ramazana”. U Islam Ansikopledisi, Istanbul 2001. (knjiga 23.) u natuknici o itikafu, ovaj termin se prevodi “zatvoriti, sakriti, ...
Da, i ovo će proći. Ali ostat ćemo mi i ostat će naša ljudska sudbina. Ona neće proći. Neće, dakle, proći naše ljudske nesavršenosti. Damari naših ljudskih slabosti ponovo će početi kucati u nama čim osjetimo da su stege pandemije popustile. Privremeno potisnuti niski nagoni ...
Jedno od važnih pitanja u historiji vjerske misli jeste odnos vjere i razuma. Na ovo pitanje je različito odgovarano. U zavisnosti od odgovora nastajala su različite škole mišljenja. Davana je prednost jednom ili drugom ili uspostavljana njihova ravnoteža. Slično je bilo i sa pitanjem odnosa ...
„Jedni druge pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“ (Maide:2)  „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i namaz klanjaju i ...
Od onog tužnog dana, svaki dan su se naši pogledi susretali. Bili su tihi i nježni, poput majčinog dodira i poljupca u kasne sate, i ispitivački, poput zaljubljenog srca koje ne prašta ni   pogled voljenog besciljno upućen nekamo. Ali, oni si bili i kratki. Bojali ...
Tehnologijom i medijima prijenosa informacija čovječanstvo se uspjelo umrežiti. Protok informacija je lakši i brži. Procesi stjecanja i formalnog i neformalnog obrazovanja u mnogome se odvijaju van klasičnih oblika škole i poduke. Takve promjene nisu uvijek i nužno kvalitetne promjene. Svjesni smo da se fenomen ...
„Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.“(El-Hašr:21) Kur'an je bezvremensko sidro u moru prolaznosti. Knjiga u kojoj nema sumnje, lijek i milost vjernicima, ...
1 2 3 4 21