Šatorovići: Petnaest svršenika hatmenskog ispita

Šatorovići: Petnaest svršenika hatmenskog ispita

Hatmenska svečanost u džematu Šatorovići održana je u subotu 6. jula 2019. godine. Svečanost je počela nakon podne-namaza učenjem Časnog Kur'ana. Potom se u ime domaćina kratko obratio Fuad ef. Karahasanović, imam džemata Šatorovići i vođenje programa predao glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Brčko Mustafi-ef. Gobeljiću. Uslijedio je standardni ispit iz oblasti akaida, fikha, ahlaka, tedžvida te praktičnog učenja Kur'ana, koji je proveo Glavni imam a to je bila prilika da kandidati pokažu nivo stečenog znanja.

Nakon što je završio sa ispitivanjem kandidata mr. Gobeljić pozvao je Esad-ef. Avdića, imama u džematu Dizdaruša, da se prisutnim džematlijama obrati prigodnim predavanjem.

Svečana prozivka kandidata bila je prilika za dodjelu nagrada i diploma, koje je u ime Medžlisa IZ-e Brčko dodijelio Mustafa-ef. Gobeljić te nagrada od strane džemata Šatorovići.

Program je upotpunjen učenjem posljednjih sura Časnog Kur'ana, od strane svršenika hatmenskog ispita.

Ispit su položili: Avdić Smail, Čandić Amina, Drapić Said, Hodžić Amina, Hodžić Anel, Hodžić Hasan, Hodžić Mirzet, Hodžić Samila, Hodžić Šerif, Husić Edin, Husić Jasmin, Memić Hamid, Mešić Asim, Mešić Asima i Tirić Medina

Svim svršenicima ovog ispita, njihovim roditeljima i muallimu čestitamo na postignutom uspjehu uz dovu Uzvišenom da ih obilato nagradi za uloženi trud i napor.