Džemat Klanac

Džemat Klanac je jedan od šest gradskih džemata na području Medžlisa IZ-e Brčko.To je najmladji džemat na području ovog Medžlisa a nastao je razdvajanjem džemata Rijeke i Klanac, koji su do tada funkcionirali kao jedan džemat, na dva posebna džemata. Zvanično sa radom u svom punom kapacitetu počeo je funkcionisati od 01. augusta 2010. godine a za prvog imama postavljen je Sead ef. Hodžić,koji je do tada radio kao imam u džematu Brezovo Polje.

Džemat Klanac po svojoj veličini spada u džemate srednje kategorije.Tačan broj domaćinstava je vrlo teško ustanoviti jer je veliki broj kuća prazan, neke kuće se prodaju a neki još uvijek čekaju donaciju za popravak porušenih kuća u ratu. Prema posljednjem popisu broj domaćinstava se kreće oko 350.

Jedini vakuf kojeg ovaj džemat ima jeste veoma atraktivan lokalitet na kojem se gradi džamija i na kojem će se, ako Bog da, izgraditi vakufska kuća. Dana 26.11.2009. godine, postavljen je kamen temeljac te proučena dova i time je i zvanično započela izgradnja džamije.Trenutno je završen suteren (u kojem se obavljaju sve aktivnosti) te grubi radovi na spratu i kupoli džamije. Izvođač radova je firma“Zejćirović“ iz Čelića.

 

sead_h

Sead ef. Hodžić

Rođen  07.10.1974. godine u mjestu Šatorovići,općina Brčko.Oženjen.Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu je završio 1995.godine,a Fakultet Islamskih nauka 2002.godine.Kao imam radio jednu godinu u džematu Avdibašići,Medžlis IZ-e Tuzla,zatim osam godina u džematu Brezovo Polje a od 1.augusta 2010.godine radi kao imam u džematu Klanac.Osim toga radio dvije godine kao vjeroučitelj u srednjim i osnovnim školama na području Brčko distrikta.