Džemat Rijeke

Džemat Rijeke jedan je od mlađih gradskih džemata u Brčkom. Džamija u Rijekama prvi put je sagrađena1990. godine. U toku posljednje agresije na BiH bila je potpuno porušena, a ponovno je sagrađena na istim temeljima 2000. godine sredstvima Visokog Saudijskog Komiteta za pomoć BiH.

Imami u ovom džematu bili su: Vahid ef. Fazlović, Nedim ef. Hamzabegović, hfz. Ismail ef. Čehić i Fuad-ef. Karahasanović,

Rođen 23.02.1975. godine u Brčkom, općina Brčko, oženjen. Gazi Husrev- begovu medresu završio je 2003. godine a 2015. godine diplomirao je na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom na odsjeku za razrednu nastavu. Teološko obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na kojem je 2020. godine diplomirao na odsjeku za imame, hatibe i muallime.

Honorarno je obavljao dužnosti imama u džematima Avdibašići MIZ-e Tuzla od 1996-1999. i u džematu Piskavica MIZ-e Gračanica od 2001.-2004. godine. Od 01.11.2004. godine do danas je u aktivnoj imamskoj službi u džematu Šatorovići.

Rođen 23.02.1975. godine u Brčkom, općina Brčko, oženjen. Gazi Husrev- begovu medresu završio je 2003. godine a 2015. godine diplomirao je na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom na odsjeku za razrednu nastavu. Teološko obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na kojem je 2020. godine diplomirao na odsjeku za imame, hatibe i muallime.

Honorarno je obavljao dužnosti imama u džematima Avdibašići MIZ-e Tuzla od 1996-1999. i u džematu Piskavica MIZ-e Gračanica od 2001.-2004. godine. Od 01.11.2004. godine do danas je u aktivnoj imamskoj službi u džematu Šatorovići.

sadašnji imam.

Među vakifima ovog džemata posebno se ističe rahmetli Mujaga Mustafić, koji je uvakufio plac za izgradnju džamije i imamskog stana.

U džamiji se obavlja svih pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmičmo, subotom i nedjeljom.

Karahasanović (Suljo) Fuad

Imam u džematu Rijeke

Rođen 23.02.1975. godine u Brčkom, općina Brčko, oženjen. Gazi Husrev- begovu medresu završio je 2003. godine a 2015. godine diplomirao je na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom na odsjeku za razrednu nastavu. Teološko obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na kojem je 2020. godine diplomirao na odsjeku za imame, hatibe i muallime.

Honorarno je obavljao dužnosti imama u džematima Avdibašići MIZ-e Tuzla od 1996-1999. i u džematu Piskavica MIZ-e Gračanica od 2001.-2004. godine. Od 2004.-2023. godine je bio u aktivnoj imamskoj službi u džematu Šatorovići. Od 1. oktobra 2023. godine je imam u džematu Rijeke.