Džemat Rijeke

Džemat Rijeke jedan je od mlađih gradskih džemata u Brčkom. Džamija u Rijekama prvi put je sagrađena1990. godine. U toku posljednje agresije na BiH bila je potpuno porušena, a ponovno je sagrađena na istim temeljima 2000. godine sredstvima Visokog Saudijskog Komiteta za pomoć BiH.

Imami u ovom džematu bili su: Vahid ef. Fazlović i Nedim ef. Hamzabegović i hfz. Ismail ef. Čehić, sadašnji imam.

Među vakifima ovog džemata posebno se ističe rahmetli Mujaga Mustafić, koji je uvakufio plac za izgradnju džamije i imamskog stana.

U džamiji se obavlja svih pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmičmo, subotom i nedjeljom.

ismail

kurra’ hfz. mr. Čehić Ismail

Imam u džematu Rijeke

Rođen je 14. 12. 1988. god. u Brčkom, gdje je završio i osnovno obrazovanje 2003. god., nakon čega upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli koju završava 2007. god odličnim uspjehom. Hifz je počeo učiti u trećem razredu medrese pred muhaffizom i profesorom kira'eta mr. hfz. Edinom Dedićem, a učenje okončava po završetku medrese. Hifz je položio u martu 2008. god. pred komisijom Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hafisku dovu je 28. juna u džamiji Behram-begove medrese proučio hfz. Ebu Jasir ‘Abdu-l- Mun'im, a diplomu uručio hfz. Ismet ef. Spahić. Po završetku medrese, 2007. godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na kojem diplomira 2011. godine i stiče zvanje Profesora islamske teologije. Na istom fakultetu upisuje postdiplomski studij 2012. godine kojeg uz mentorstvo kurra’ hafiza dr. Dževada Šošića uspješno okončava, te 25. februara 2016., godine uspješno brani magistarsku tezu pod naslovom: ‘Durijevi rivajeti u kira'etima Ebu ‘Amra i Kisa'ija’, te stiče zvanje magistra islamskih nauka u oblasti kira'eta.

Od 2011. god. obavlja dužnost imama, hatiba i mu'allima u džematu Rijeke u Medžlisu islamske zajednice Brčko. U istom džematu osnovao je i vodi Halku kira'eta i hifza Časnog Kur'ana, a angažiran je i kao predavač u Školi Kur'ana u Rahiću u Brčkom. U dosadašnjem radu je kao muhaffiz izveo jednog hafiza Kur'ana.

  1. i 2008. godine bio je učač hafiske mukabele u džamiji Princ Abdullah i Čaršijskoj džamiji u Tuzli, a od 2009. god. u Bijeloj džamiji u Brčkom. Učesnik je državnih, internacionalnih i svjetskih takmičenja učača Kur'ana, gdje ostvaruje zapažene rezultate. Od 2012. god. redovan je učesnik takmičenja u hifzu Časnog Kur'ana u Bosni i Hercegovini i Evropskog takmičenja učača Kur'ana u Zagrebu. U Bosni i Hercegovini je 2013. god. osvojio drugo mjesto u kategoriji hifza 20. džuzova, a 2014. i 2015. god. treće mjesto u kategoriji hifza cijelog Kur'ana. 2016. godine predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na internacionalnom takmičenju učača Kur'ana u Indoneziji u Džakarti.

Jedan je od prevodilaca knjige ‘Kraj svijeta’ –  ‘The end of the world’, dr. Muhammeda ‘Arifija, kao i nekoliko članaka iz vjerskog, sportskog i kulturnog miljea, te autor nekoliko članaka iz oblasti kira'eta u ‘Glasniku’ islamske zajednice.

Kroz naučno-intelektualni angažman aktivno se služi arapskim i engleskim jezikom.