Džemat Maoča Nova

Džemat Maoča Nova se nalazi 17,5 km južno od Brčkog na putu prema Maoči Staroj i ima preko 400 domaćinstava.

Prva džamija u ovom džematu sagrađena je 1937. godine. Više puta je renovirana pri čemu je mjenjala i svoj izgled. Prilikom posljednjeg renoviranja 2001. godine, njeni kapaciteti su znatno prošireni kojom prilikom je dobila potkupolni izgled i dio suterenskog prostora.

Imami u ovom džematu bili su: Hadžip ef. Karamujić, Mehmed ef. Mujkanović, Abaz ef. Imamović, Uzeir ef. Haskić, hfz. Tarik-ef. Salihbašić i Ahmed-ef. Kalajdžić, aktuelni imam.

Od vakufske imovine džemat posjeduje džamiju, mekteb, imamski stan, mezarje i jednu vakufsku parcelu. Avdo Kurtalić uvakufio je plac za džamiju, a braća Mujo, Alija i Ševalija Karamujić, uvakufili su 2000. godine parcelu od 12 dunuma.

U džamiji se redovno obavlja svih pet namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.

Ahmed-ef. Kalajdžić

imam u džematu Maoča Nova

Rođen je 6. jula 1997. godine u Tuzli. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 2015. godine a iste godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu- teološki smjer, kojeg završava 2019. godine.

Trenutno je na Master studiju Fakulteta islamskih nauka i uporedo apsolvent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za orijentalnu filologiju, Arapski jezik i književnost.