Džemat Gornji Rahić

Džemat Gornji Rahić nalazi se 15 km južno od grada Brčkog, na lokalnom putu Brčko-Maoča i ima oko hiljadu domaćinstava.

Prema dostupnim podacima, džamija u ovom džematu sagrađena je davne 1747. godine.

Zbog dotrajalosti i migracije stanovništva, 1942. godine prenešena je na današnju lokaciju.

Neposredno prije agresije na R BiH sagrađena je nova potkupolna džamija, da bi 13. septembra 1993. godine bila raketirana avio-bombama, kojom prilikom je munara potpuno uništena. Džamija je ponovno temeljno renovirana, sagrađen je novi minaret sa tri šerefe i svečano otvorena 1998. godine.

Imami u ovom džematu bili su: Omer ef. Smajlović, Abdulaziz ef. Imamović, Abdulvehab ef. Imamović, Abdurahman ef. Hadžiefendić, hafiz Abdullah ef. Imamović, hafiz Muhamed-Hulusi ef. Mulahalilović, Muhamed ef. Fejzić, Sulejman ef. Džafić, Ramiz ef. Dobrača, Abaz ef. Imamović, hafiz Nurudi ef. Hodžić, Husejn ef. Kujundžić, Fehim ef. Halilović, Ćazim ef. Suljević i Salih ef. Hrnjić, sadašnji imam. Među navedenim imamima, posebno se ističe hafiz Muhamed-Hulusi ef. Mulahalilović.

U ovom džematu su rođeni: Abdulgani ef. Ibrahimbegović, muderris Čačak medrese u Brčkom, dr. Enes Kujundžić, istaknuti javni i kulturni radnik i Enver Mulahalilović, autor poznatog djela Vjerski običaj Muslimana u Bosni i Hercegovini.

Od vakufske imovine džemat ima džamiju, mektebsku učionicu, višenamjensku salu u suterenu džamije, imamsku kuću, gasulhanu, mezarje i zemljišne nekretnine.

U džamiji se redovno obavlja svih pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se odrzava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom. Sa 218 upisanih polaznika mektebske nastave, spada u red izuzetno razvijenih i aktivnih džemata.

salih_h

HRNJIĆ (Hasan) Salih

Imam u džematu Gornji Rahić

 

Rođen 04.06.1960. godine u mjestu Glodi, općina Zvornik, oženjen.

Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1980. godine, a 2004. godine okončao je studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Imamsku karijeru započeo je u džematu Međeđa – MIZ Zvornik. 8 godina je radio u džematu Brdo – MIZ Čelić, da bi 1991. godine prešao u džemat Omerbegovača – MIZ Brčko. Od 1996. godine radi kao imam, hatib i muallim u džematu Gornji Rahić.