Džemat Gornji Rahić

Džemat Gornji Rahić nalazi se 15 km južno od grada Brčkog, na lokalnom putu Brčko-Maoča i ima oko hiljadu domaćinstava.

Prema dostupnim podacima, džamija u ovom džematu sagrađena je davne 1747. godine.

Zbog dotrajalosti i migracije stanovništva, 1942. godine prenešena je na današnju lokaciju.

Neposredno prije agresije na R BiH sagrađena je nova potkupolna džamija, da bi 13. septembra 1993. godine bila raketirana avio-bombama, kojom prilikom je munara potpuno uništena. Džamija je ponovno temeljno renovirana, sagrađen je novi minaret sa tri šerefe i svečano otvorena 1998. godine.

Imami u ovom džematu bili su: Omer ef. Smajlović, Abdulaziz ef. Imamović, Abdulvehab ef. Imamović, Abdurahman ef. Hadžiefendić, hafiz Abdullah ef. Imamović, hafiz Muhamed-Hulusi ef. Mulahalilović, Muhamed ef. Fejzić, Sulejman ef. Džafić, Ramiz ef. Dobrača, Abaz ef. Imamović, hafiz Nurudi ef. Hodžić, Husejn ef. Kujundžić, Fehim ef. Halilović, Ćazim ef. Suljević, Salih ef. Hrnjić i Senahid-ef. Hamidović, sadašnji imam. Među navedenim imamima, posebno se ističe hafiz Muhamed Hulusi-ef. Mulahalilović.

U ovom džematu su rođeni: Abdulgani ef. Ibrahimbegović, muderris Čačak medrese u Brčkom, dr. Enes Kujundžić, istaknuti javni i kulturni radnik i Enver Mulahalilović, autor poznatog djela Vjerski običaj Muslimana u Bosni i Hercegovini.

Od vakufske imovine džemat ima džamiju, mektebsku učionicu, višenamjensku salu u suterenu džamije, imamsku kuću, gasulhanu, mezarje i zemljišne nekretnine.

U džamiji se redovno obavlja svih pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se odrzava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom. Sa 218 upisanih polaznika mektebske nastave, spada u red izuzetno razvijenih i aktivnih džemata.

Hamidović Senahid

Imam u džematu Gornji Rahić

 

Rođen je 08.08. 1997. godine u Brčkom. Osnovnu školu završio u Gornjem Rahiću. Svršenik je Behram-begove medrese u Tuzli. Visoku stručnu spremu stekao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2020. godine. 

U imamskoj službi je od 01. januara 2023. godine kao imam, hatib i muallim u džematu Gornji Rahić, MIZ Brčko.