Džemat Brka Stara

Džemat Brka Stara nalazi se 10 km od Brčkog na lokalnom putu Brčko-Maoča i ima oko 210 domaćinstava.

Prva džamija u ovom džematu, prema predanju, sagrađena je krajem XVII stoljeća.

Imami u ovom džematu bili su: Ibrahim ef. Hasanović, Osman ef. Sulejmanović, hafiz Omer ef. Hodžić, Derviš ef. Gojačić, Nezir ef. Zlatić, Smail ef. Hasičević, Sulejman ef. Šabanović i Mustafa ef. Mešanović, sadašnji imam.

Od vakufske imovine u džematu se nalazi, osim navedene džamije, mekteb, imamska kuća, te pet vakufskih nekretnina i to: Grbavica 34 dunuma- vakif Bećir Hanić, Gaj 16 dunuma- vakif Ahmet Behaderović, Paučak 7 dunuma- vakif Mehmed Haskić, Ćehajkuša 3 dunuma- vakif Bego Memić i Ugori 24 dunuma.

U džamiji se obavlja pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.

MEŠANOVIĆ (Nail) Mustafa
Imam u džematu Brka Stara

Rođen 13.05.1963. godine u mjestu Jelovče Selo, općina Gradačac, oženjen.

Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1983. godine.

U imamskoj službi je od 01.01.1985. godine. Imamsku karijeru započeo je u džematu Šatorovići – MIZ Brčko, zatim je radio u džematu Bišćani – MIZ Prijedor, a od 1996. godine radi kao imam u džematu Brka Stara.