Džemat Čande

Džemat Čande nalazi se 16 km južno od Brčkog, na lokalnom putu između G.Rahića i Ćoseta i ima oko 90 domaćinstava.

Džamija u ovom džematu prvi put je sagrađena oko 1930. godine. Temeljito je obnovljena i rekonstruisana 1970. a posljednje njeno renoviranje započelo je 2004. godine. Radovi na ovom objektu su u završnoj fazi.

Imami u ovom džematu bili su: Mehmed ef. Osmić zvani Brođo, Ramadan ef. Pekić, Hamid ef. Ahmedbašić, Zaim ef. Šerifović, Husein ef. Hodžić, Hasir ef. Redžić, Mehmedalija ef. Karamujić, Kenan ef. Aliefendić i Hariz-ef. Fazlović, sadašnji imam.

Od vakufske imovine, osim navedene džamije, u džematu se nalazi mekteb, imamska kuća, gasulhana, mjesno mezarje i jedna vakufska njiva. Među vakifima posebno se ističe Mevludin Bekrić, koji je uvakufio zemljište uz džamiju.

U džamiji se redovno obavlja svih pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.

 

Hariz (Etem) Fazlović

Imam u džematu Čande

Rođen je 07.  novembra 1989. godine u Brčkom. Osnovnu školu završio u Maoči. Svršenik je Behram-begove medrese u Tuzli. Visoku stručnu spremu stekao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. 

U imamskoj službi je od 01. novembra 2013. godine kao imam, hatib i muallim u džematu Čande, MIZ Brčko.  Oženjen je i ima dvoje djece.