Tekstovi

I u mnogo razvijenijim državama i uređenijim društvima od BiH, prosjačenje je složen i ozbiljan problem. Naravno, uređena društva se mnogo bolje nose s ovim problemom, ali ga osjećaju na svojim plećima. Posebno kada se radi o organiziranom prosjačenju, što je izrazito česta pojava. U ...
Pitanje sa kojim se nužno suočava svako ko pokušava misliti mnogostrukost proturječnosti ovdašnje društvene zbilje satkano je u onome biti ili ne-biti. Biti dijelom onog što se označava pojmom političkog kruga vulgarne stvarnosti ili pak sačuvati dostojanstvo vlastitosti. U pokušaju razviđanja takve, stalno naviruće dileme, nužno se javlja i nekoliko ...
Mevlud, dan rođenja Muhammeda a.s, u islamskoj tradiciji obilježava se 12. rebiu-l-evvela po lunarnom, hidžretskom kalendaru. Dan mevluda je jedan od najradosnijih dana za muslimane jer Poslanikovo rođenje predstavlja početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva. „Mi smo te ( Muhammede) kao milost svjetovima poslali“ kaže se ...
Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, na prošloj hutbi smo spomenuli tri kur'anske smjernice za čuvanje od nesreće i propasti. Naveli smo, da osoba koja je dobročinitelj prema svojoj majci posebno, ali roditeljima općenito neće i ne može biti nesretna. Onaj koji se sa Kur'anom druži neće ...
Po učenju islama, Istina kao najveća spoznajna vrijednost i temeljni egzistencijalni pojam dolazi od Stvoritelja i On je objavljuje. Istina se u Kur'anu, kao takva, očituje u ajetu iz sure El-Bekara (147): “Istina od tvoga Gospodara dolazi, zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju.” ...
Povijest svijeta obiluje pričama o narodima koji su bili i nestali, kao i o onima koji su još tu. Svako društvo ima vremensko-povijesni okvir u kojem su se dogodili značajni događaji i pojavile ličnosti karakteristične isključivo za to društvo. Mali je broj događaja i ličnosti ...
Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, kroz život ćemo naići na razne puteve, a vjernik nastoji biti i ostati na ispravnom putu (ar. siratul-mustekim) jer to je jedini put koji ga vodi sreći i Božijem zadovoljstvu. Biti sretan, zadovoljan, spoznati dobro, pa ga činiti, te spoznati zlo ...
Imam Tirmizi bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjek neće ispravno vjerovati sve dok ne bude vjerovao u Božiju odredbu dobra i zla, i ne bude znao da ono što ga je snašlo, nije ga moglo mimoići, a što ga je mimoišlo, ...
1 2 3 23