Džemat Savska džamija

atik_savska_dzamija_brcko_001

Džemat Savske ili Atik džamije nalazi se u centalnom dijelu grada, a sama džamija kod ušća rijeke Brke u Savu. Džemat ima oko 800 domćinstava.

Prva džamija u ovom džematu sagrađena je oko 1650. godine. U toku posljednje agresije na BiH do temelja je porušena 17.07.1992.godine. Obnovljena je 2006. godine.

Imami u ovom džematu bili su: Ejub ef. Avdić, hafiz Abdulah ef. Jašarević, Bahrija ef. Smajić i Emir ef. Hasanović, sadašnji imam.

U ovom džematu službovao je hafiz Muhamed ef. Čokić (1844-1907), muderris medrese u Brčkom. Početkom 1888. godine prešao je u Tuzlu na položaj muftije i muderrisa Behram-begove medrese. Školovao se u Stambolu.

Od vakufske imovine u džematu se nalazi džamija i jedan dio mezarja. Vakufska zgrada i veći dio mezarja oduzet je od Islamske zajednice u vrijeme socijalističkog sistema u Jugoslaviji.

U džamiji se obavlja pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.

Mr. Hasanović (Refik ) Emir

Imam džemata Atik Savske džamije

Rođen 02.05.1986. u Brčkom. Osnovnu školu „Disentis/Muster“ pohađao u Švicarskoj (kanton Graubunden), a završni razred u O.Š. „Duboki Potok“ Srebrenik. Svršenik medrese „Osman-ef.Redžović“ Visoko. Diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

U mjesecu januaru 2020. godine je na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru odbranio magistarski rad na temu: „Uticaj hifza na preporod Bošnjaka krajem XX početkom XXI stoljeća“, i time stekao zvanje magistra islamskih nauka u oblasti tefsira. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu: Prof. dr. Mevlud Dudić, predsjednik, hfz. prof. dr. Almir Pramenković, član, mentor i prof. dr. Hajrudin Balić, član.

Poznavanje njemačkog jezika ovjerio kroz završeni kurs njemačkog jezika „Goethe institut“ u Sarajevu.

Hifz učio kod muhafiza Muriz-ef. Mešića, a trenutno se priprema za izlazak pred Komisiju za hifz Rijaseta IZ u BiH. Hafisku mukabelu u Brčkom uči od njenog osnivanja, od 2009.g.

Dužnost honorarnog imama obavljao 3 godine pri MIZ Sarajevo. Pri tome bio angažovan u džematima SD „Nedžarići“, „Buzadžina“ kao i u džamiji „Nadmlini“. Kao student, 2007.g. klanjao kao teravih-imam u Carevoj – Sultan Fatihovoj džamiji.

Nosioc crnog pojasa (I dan) u japanskoj borilačkoj vještini Judo. Prvi zvanični radni angažman ostvario je pri MIZ Brčko, gdje je obavljao poslove imama, hatiba i muallima u džematu Brezovo Polje. Oženjen je i otac dvoje djece.