Džemat Brka Nova

Džemat Brka Nova nalazi se 10 km južno od Brčkog, na lokalnom putu Brčko-Maoča. Džemat ima 410 domaćinstava.

Prema natpisu iznad ulaznih vrata u džamiju, moglo se zaključiti da je stara džamija u ovom džematu sagrađena prije više od 100. godina (6. džumadel-ula 1318.h.g.).

Navedena džamija je srušena i na istim temeljima izgrađena je nova i funkcionalnija džamija. Imami u ovom džematu bili su: Redžep ef. Hasanović, Mehmed ef. Mulabdić, Salih ef. Omerović, Jusuf ef. Mešić, Mehmed ef. Kavazović; Smail ef. Šahinović, Abdurahman ef. Mešanović, Dževad ef. Numanović i Amer ef. Čandić, aktuelni imam.

Od vakufske imovine džemat posjeduje džamiju, mekteb, gasulhanu, imamsku kuću i šest obradivih njiva.
U džamiji se redovno obavlja svih pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.

 

amer_c1
ČANDIĆ (Abdulah) Amer
imam u džematu Brka Nova

 

Rođen 23.03.1980. godine u mjestu Brčko, općina Brčko, oženjen.

Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1999. godine. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Tuzli na odsjeku Pedagogija-psihologija 2011. godine i stekao zvanje diplomirani pedagog-psiholog.

Imamsku službu započeo je u džematu Šiprage – Kotor Varoš, a zatim je 2003. godine prešao u džemat Brka Nova.

Osim pomenutih angažmana radio je na poslovima vjeroučitelja u Tehničkoj školi u Brčkom.