Džemat Šatorovići

sator_dzamija

Džemat Šatorovići nalazi se na jedanaestom kilometru puta Brčko-Čelić. Ovom džematu pripada i zaseok Repino Brdo, tako da džemat ukupno ima oko 400 domaćinstava.

Prema predanju mještana, džamija u ovom džematu prvi put je sagrađena u drugoj polovini 18. stoljeća. Rekonstruisana je i proširena 1935. godine, a 1978.godine na istim temeljima izgrađena je nova i funkcionalna džamija. Tokom posljednjeg rata oštećena je usljed granatiranja, tako da je temeljito sanirana 1997. godine. Uz džamiju sagrađena je visoka munara sa dvije šerefe.

Imami u ovom džematu bili su: Salih ef. Ribić, Osman ef. Hodžić, Mahmut ef. Malkić, Ibrahim ef. Malkić, Mustafa ef. Mešanović, Muhamed ef. Bašić, Esad ef. Avdić i Fuad ef. Karahasanović, sadašnji imam.

Od vakufske imovine džemat ima džamiju, mekteb u zaseoku Repino Brdo, imamsku kuću, gasulhamu, mezarje i zemljišne nekretnine. Među vakifima posebno se ističu: h. Meho Karahasanović, h. Ibro Ribić, h. Himzija Hasanović, Eljub Hasanović, Ramo Avdić, Avdo Karahasanović, Ćerim Iljazović i Jusuf Iljazović.

U džamiji se obavlja pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.

fuad_k
KARAHASANOVIĆ (Suljo) Fuad
Imam u džematu Šatorovići

Rođen 23.02.1975. godine u Brčkom, općina Brčko, oženjen. Gazi Husrev- begovu medresu završio je 2003. godine a 2015. godine diplomirao je na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom na odsjeku za razrednu nastavu. Teološko obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na kojem je 2020. godine diplomirao na odsjeku za imame, hatibe i muallime.

Honorarno je obavljao dužnosti imama u džematima Avdibašići MIZ-e Tuzla od 1996-1999. i u džematu Piskavica MIZ-e Gračanica od 2001.-2004. godine. Od 01.11.2004. godine do danas je u aktivnoj imamskoj službi u džematu Šatorovići.