Džemat Šatorovići

sator_dzamija

Džemat Šatorovići nalazi se na jedanaestom kilometru puta Brčko-Čelić. Ovom džematu pripada i zaseok Repino Brdo, tako da džemat ukupno ima oko 400 domaćinstava.

Prema predanju mještana, džamija u ovom džematu prvi put je sagrađena u drugoj polovini 18. stoljeća. Rekonstruisana je i proširena 1935. godine, a 1978.godine na istim temeljima izgrađena je nova i funkcionalna džamija. Tokom posljednjeg rata oštećena je usljed granatiranja, tako da je temeljito sanirana 1997. godine. Uz džamiju sagrađena je visoka munara sa dvije šerefe.

Imami u ovom džematu bili su: Salih ef. Ribić, Osman ef. Hodžić, Mahmut ef. Malkić, Ibrahim ef. Malkić, Mustafa ef. Mešanović, Muhamed ef. Bašić, Esad ef. Avdić i Fuad ef. Karahasanović.

Od vakufske imovine džemat ima džamiju, mekteb u zaseoku Repino Brdo, imamsku kuću, gasulhamu, mezarje i zemljišne nekretnine. Među vakifima posebno se ističu: h. Meho Karahasanović, h. Ibro Ribić, h. Himzija Hasanović, Eljub Hasanović, Ramo Avdić, Avdo Karahasanović, Ćerim Iljazović i Jusuf Iljazović.

U džamiji se obavlja pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.