Džemat Bijela džamija

Džemat Bijela džamija spada u red većih gradskih džemata u Brčkom, sa 650 domaćinstava. Prije agresije na BiH, džemat je brojao oko 850 domaćinstava. Prema dostupnim podacima, džamija je renovirana 1893. godine, što znači da je ranije sagrađena na istoj lokaciji. Ulaskom srpskih paravojnih snaga u Brčko, do temelja je porušena 17. jula 1992. godine.

Džamija je obnovljena i svečano otvorena 9. jula 2005. godine.

Svojom vandrednom ljepotom i izuzetnim arhitektonskim rješenjem, spada u red najljepših džamija u BiH. U džamijskom kompleksu nalazi se objekat u kojem je smještena moderno opremljena mektebska učionica, višenamjenska sala, kancelarija za imama i sanitarni čvor.
Imami u ovom džematu bili su: hafiz Husejn ef. Hasanefendić, hafiz Abdulah ef. Jašarević, hafiz Zaim ef. Huskanović, Mustafa ef. Ribić, Ahmet ef. Avdić, Mustafa ef. Gobeljić, aktuelni imam džemata.

Osim džamije, ovaj džemat ne posjeduje drugu vakufsku imovinu.
U džamiji se redovno obavlja svih pet namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.

                             mr_gobeljic

   Dr. GOBELJIĆ (Edhem) Mustafa

  imam u džematu Bijela džamija

Rođen 10.10.1964. godine u mjestu Gobelje, općina Vlasenica, oženjen.

Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1983. godine, a 1997. godine okončao je studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

U srijedu 8. juna 2011. godine na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu Mustafa ef. Gobeljić upsješno je  odbranio magistarski rad iz oblasti hadisa. Tema rada je: „Hadis u kulturi Bošnjaka, lični i porodični život“. Komisija u sastavu: Prof. dr. Adnan Silajdžić,predsjednik, prof. dr. Ismet Bušatlić, član, prof.dr. Omer Nakičević, član i doc. dr. Zuhdija Hasanović, mentor, pozitivno je ocijenila rad Mustafe Gobeljića i zvanično ga proglasila magistrom Islamkih nauka u oblasti hadisa.

U ponedjeljak 16. novembra 2020. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu stekao je zvanje doktora islamskih nauka u oblasti hadisa. Doktorski rad na temu: „Kvalitativna analiza tekstova o sunnetu u bosanskohercegovačkoj islamskoj periodici u drugoj polovini XX stoljeća odbranio je pred komisijom u sastavu: doc. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik, prof. dr. Zehra Alispahić , član i prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor i član.

U imamskoj službi je od 01.09.1983. godine. Imamsku karijeru započeo je u džematu Drinjača – MIZ Zvornik, zatim je radio u džematu G. Lukavac – MIZ Gradačac. Kraći period je radio u Janji, da bi 01.11.1991. g. prešao u džemat Dizdaruša – MIZ Brčko. Od 1992. godine obavlja dužnost glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Brčko.

Objavio je oko 60 radova među kojima su radovi stručne i literarne naravi, zatim rasprave, prikazi knjiga i sl.. Svoje radove je objavljivao, između ostalog u listovima i časopisima: Zemzem, Preporod, Hikmet, Muallim, Musl. glas, Zmaj od Bosne, Ljiljan itd.