Džemat Klanac

Džemat Klanac je jedan od šest gradskih džemata na području Medžlisa IZ-e Brčko.To je najmladji džemat na području ovog Medžlisa a nastao je razdvajanjem džemata Rijeke i Klanac, koji su do tada funkcionirali kao jedan džemat, na dva posebna džemata. Zvanično sa radom u svom punom kapacitetu počeo je funkcionisati od 01. augusta 2010. godine a za prvog imama postavljen je Sead ef. Hodžić,koji je do tada radio kao imam u džematu Brezovo Polje. Nakon preseljenja Sead-efendije na ahiret za imama ovog džemata imenovan je Islam-ef. Hrnjić koji je dugi niz godina ranije bio glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Čelić.

Džemat Klanac po svojoj veličini spada u džemate srednje kategorije.Tačan broj domaćinstava je vrlo teško ustanoviti jer je veliki broj kuća prazan, neke kuće se prodaju a neki još uvijek čekaju donaciju za popravak porušenih kuća u ratu. Prema posljednjem popisu broj domaćinstava se kreće oko 350.

Jedini vakuf kojeg ovaj džemat ima jeste veoma atraktivan lokalitet na kojem se gradi džamija i na kojem će se, ako Bog da, izgraditi vakufska kuća. Dana 26.11.2009. godine, postavljen je kamen temeljac te proučena dova i time je i zvanično započela izgradnja džamije.Trenutno je završen suteren (u kojem se obavljaju sve aktivnosti) te grubi radovi na spratu i kupoli džamije. Izvođač radova je firma“Zejćirović“ iz Čelića.

Islam-ef. Hrnjić

Imam u džematu Klanac

Islam-ef. Hrnjić, rođen 01.01.1968.god. u Zvorniku. Osnovnu Školu  završio u Kamenici  a potom 1987. godine Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po završetku medrese te odsluženju vojnog roka u januaru 1989. godine se zapošljava na mjesto imama u džematu Džihani- Čelić (tadašnji Odbor IZ-e Brčko) i tu radi sve do 1. aprila 2018. godine kada počinje sa radom u brčanskom džematu Klanac.

Od 1995. godine pa do prelaska u Brčko obavljao je dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Čelić.

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je borac Armije Bosne i Hercegovine, a član je šehidske porodice. Oženjen je i ima troje djece.  

Radeći na pomenutim poslovima vanredno studira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu gdje je i diplomirao 2012. godine.

Bio je član savjeta Muftije tuzlanskog u periodu od 1995. do 2018.godine, član skupštine Ilmijje u tri saziva i član Sabora Islamske zajednice u jednom sazivu.