Džemat Ograđenovac

Džemat Ograđenovac nalazi se 14,5 km južno od Brčkog, s desne strane lokalnog puta Brčko-Maoča. Sa 230 domaćinstava spada u kategoriju srednjih džemata.

Prema predanju mještana, prva džamija u ovom džematu sagrađena je 1910. godine.

Danas džemat posjeduje lijepu i funkcionalnu džamiju, sagrađenu na novoj lokaciji, uz koju je podignut minaret s dvije šerefe. Nedaleko od džamije, sagrađena je i imamska kuća.

Imami u ovom džematu bili su: Husejn ef. Kujundžić, Dževad ef. Numanović, Smajl ef. Redžić, Ahmed ef. Bašić i Fuad ef. Hamzabegović, sadašnji imam.

U džamiji se redovno obavlja svih pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.
                                                                      fuad_h
HAMZABEGOVIĆ (Fadil) Fuad
Imam u džematu Ograđenovac

Rođen 28.04.1969. godine u mjestu Glodi, općina Zvornik, oženjen.

Medresu “Osman ef. Redzović” završio je 2000. godine.

U imamskoj službi je od 01.01.2001. godine. Izvijesno vrijeme je bio angažiran kao honorarni imam u džematu Podorašje – MIZ Srebrenik da bi 01.01.2001. godine prešao u džemat Ograđenovac.