Džemat Maoča Nova

dzamija_maoca_nova

Džemat Maoča Nova se nalazi 17,5 km južno od Brčkog na putu prema Maoči Staroj i ima preko 400 domaćinstava.

Prva džamija u ovom džematu sagrađena je 1937. godine. Više puta je renovirana pri čemu je mjenjala i svoj izgled. Prilikom posljednjeg renoviranja 2001. godine, njeni kapaciteti su znatno prošireni kojom prilikom je dobila potkupolni izgled i dio suterenskog prostora.

Imami u ovom džematu bili su: Hadžip ef. Karamujić, Mehmed ef. Mujkanović, Abaz ef. Imamović i Uzeir ef. Haskić, aktuelni imam. Od vakufske imovine džemat posjeduje džamiju, mekteb, imamski stan, mezarje i jednu vakufsku parcelu. Avdo Kurtalić uvakufio je plac za džamiju, a braća Mujo, Alija i Ševalija Karamujić, uvakufili su 2000. godine parcelu od 12 dunuma.

U džamiji se redovno obavlja svih pet namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično, subotom i nedjeljom.

 

uzeir_h
HASKIĆ (Kadrija) Uzeir
Imam u džematu Maoča Nova

Rođen 20.06.1956. godine u mjestu Peći, općina Srebrenica, oženjen.

Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1976. godine.

Imamsku karijeru započeo je u džematu Maoča Nova gdje se i sada nalazi.