Muhamed Jusić govorio na temu: “Muslimani u Evropi u kontekstu bliskoistočnih zbivanja.”

Muhamed Jusić govorio na temu: “Muslimani u Evropi u kontekstu bliskoistočnih zbivanja.”

I ove subote, kako je i najavljeno, održana je tribina u Bijeloj džamiji a gost je bio Muhamed Jusić koji je govorio na temu: “Muslimani u Evropi u kontekstu bliskoistočnih zbivanja.”

Trbina je održana poslije jacije-namaza u aneksu Bijele džamije čiji prostor je i ovaj put bio ispunjen.

Koncept Jusićevog predavanja postavljen je na nekoliko teza koje je argumentovano prezentirao prisutnima poentirajući kako su muslimani neodvojivi dio identiteta Evrope i da niko nema pravo islam vezati isključivo uz istok tvrdeći da on ne pripada zapadu jer se temelji savremene zapadne kulture zasnivaju na kulturnim i naučnim dostignućima muslimana koji su živjeli na tlu Evrope.

Naredna tribina planirana je za subotu 12. decembra 2015. godine kada će gost biti mr. Fatmir Alispahić.