teror

Nije čudo što je ummet dospio do ovog stepena rascjepkanosti, nemoći i zaostalosti ako se musliman u društvu osjeća slabim kao jedinka, ako nema osjećaja društvene solidarnosti, ako ima negativan pristup prema radu, ako mu nedostaje civilizacijska i graditeljska dimenzija i ako rad za njega ...