Bejtu-l-mal: Odgojno-obrazovne ustanove (medrese i fakulteti)

Bejtu-l-mal: Odgojno-obrazovne ustanove (medrese i fakulteti)

U okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini egzistira dvanaest odgojno-obrazovnih ustanova, osam medresa i četiri fakulteta.

Rad ovih ustanova velikim dijelom finansiraju kantonalna ministarstava za obrazovanje i nauku, ali ta sredstva nisu dostatna i ne pokrivaju ukupne troškove te se iz fonda Bejtu-l-mal izdvajaju značajna sredstva za sufinansiranje internatskog smještaja učenika i učenica medresa.

Fond Bejtu-l-mal pokrenut je kroz projekat finansijske podrške Gazi Husrev-begovoj medresi.

Kasnije je iz tog fonda finansirano osnivanje i rad Islamskog fakulteta/Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, te reaktiviranje i osnivanje ostalih medresa i islamskih pedagoških fakulteta.

Iz Bejtu-l-mala finansirana je izgradnja zgrade medrese u Banjoj Luci, a ukupna sredstva potrebna za rad i funkcioniranje ove medrese izdvajaju se iz ovog fonda.

U medresama se učenicima kroz nastavni plan i program predaje vjersko i opće obrazovanje, a posebna pažnja se posvećuje odgojnom radu. Svake godine u medrese upiše se oko 770 učenika i učenica, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal”.

Svršenici medresa osim islamskih fakulteta pohađaju i druge fakultete i kasnije, tokom svog rada u različitim sferama društvenog života, doprinose boljitku bosanskohrcegovačkog društva. Na taj način potvrđuju pravilo da se kroz ulaganje u obrazovanje gradi most povjerenja i dvosmjerni put od primatelja do davatelja.

Na godišnjem nivou medrese i fakultete Islamske zajednice pohađa 3.300 učenika i učenica i 1.700 studenata i studentica, što čini zaista impozantan broj mladih koji uče i žive vrijednosti vjere.

Podrškom odgojno-obrazovnim ustanovama Islamska zajednica osigurava jednak i otvoren put izvorima znanja svim društvenim slojevima, a ne samo privilegiranim društvenim krugovima.