Bejtu-l-mal: Projekti Islamske zajednice s mladima – Mreža mladih

Bejtu-l-mal: Projekti Islamske zajednice s mladima – Mreža mladih

Rad s mladima predstavlja okosnicu misijskog djelovanja i važan segment cjelokupnog rada Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Temeljom vizije Reisu-l-uleme u procesu razvoja misije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u martu 2016. godine osnovana je Mreža mladih.

Mreža mladih Islamske zajednice u BiH je institucionalno organizovanje rada s mladima od 15 do 30 godina života i predstavlja permanentnu brigu Islamske zajednice prema mladima, njihovim duhovnim potrebama i nedoumicama. Ovakav, programski osmišljen i ciljno orijentiran pristup radu s mladima je savremeni odgovor na izazove sa kojima se suočava Islamska zajednica i bh društvo u cjelini, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal”.

Projekti i aktivnosti Mreže mladih realiziraju se uz značajnu finansijsku podršku Rijaseta IZ iz fonda Bejtu-l-mal. Sistemska podrška je usmjerena za realizaciju projekata na nivou Rijaseta, muftijstava i medžlisa na području cijele Bosne i Hercegovine.

Mreža mladih koncipirana je po principu angažmana koordinatora za rad s mladima u svim medžlisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Podršku koordinatorima mladih pružaju predstavnici i aktivisti u džematima. Uprava za vjerske poslove Rijaseta, Odjel za mekteb i mlade kreira programe, usmjerava mlade ka kreativnom izražavanju, pruža im stručnu podršku i nadzire njihov rad.

Projekti i aktivnosti Mreže mladih realiziraju se uz značajnu finansijsku podršku Rijaseta IZ iz fonda Bejtu-l-mal

A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini… (Fussilet, 33)

Članovi Mreže mladih realizuju raznovrsne projekte i aktivnosti iz edukativne, humanitarne, socijalne, društvene oblasti kao i oblasti ekologije. Na nivou IZ u BiH realizuje se oko 150 projekata godišnje.

(Preporod.info)