Bolja od hiljadu mjeseci

Bolja od hiljadu mjeseci

“Mi smo ga objavili u noći Kadr, a šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci,  meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, spas je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr: 1-5)

Ovih dana u ibadetima, mislima i dovama iščekujemo blagoslovljenu noć Kadr.  Nijednu drugu noć muslimani i muslimanke ne provode sa više skrušene predanosti, ustrajne pobožnosti i iskrenog pokajanja. Neiscrpni blagoslov noći Kadr traje sve do svitanja. Budući da se meleki i Džibril u noći Kadr  spuštaju na Zemlju zbog odluke svake, vjernička srca su  u ovoj noći ispunjena osjećanjem straha i zahvalnosti pred Božijom moći i veličinom.

Aiša, r.a, je upitala je Allahovog Poslanika,a.s.: “Kada bih znala da je Lejletu-l-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori: ‘Reci: ‘Allahumme inneke afuvvun, tuhibbu-l-afve, fa'fu anni! Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj Koji opraštaš i voliš oprost, pa mi oprosti!'”

Noć Kadr je neoborivi dokaz i očigledni svjedok početka objave Kur'ana, tog  najznačajnijeg kosmičkog događaja u cjelokupnoj povijesti ljudskog roda. U noći boljoj od hiljadu mjeseci obznanjena je Uputa čovječanstvu, koja je istovremeno  Knjiga koja opominje, (Zikr), Kriterij razlikovanja dobra od zla (Furkan), Knjiga neoborivih argumenata (Burhan), Knjiga očiglednih dokaza (Bejan), Allahovo svjetlo (Nur), Knjiga koja podsjeća (Tezkireh), Knjiga radosnih vijesti (Bušra), Lijek za ono što je u grudima ljudi. (Šifa’)…

Noć Kadr je podsjećanje na vrijednost ljudskog života obasjanog svjetlom objave.  Šta bi čovječanstvu vrijedilo hiljadu ili hiljade mjeseci da se Božija Riječ kojim slučajem sakrila ili zagubila u nepreglednim epohama prošlosti? Šta bi vrijedila sva ljudska saznanja, izumi, umijeća i tekovine bez glasa sa Neba kojim su razotkrivene i objavljene  istine o onome što je bilo na početku stvaranja i onome šta će biti nakon proživljenja? Da li bi ikada bez objave čovjek mogao sa  divljenjem i čuđenjem pogledati u nebesko plavetnilo i sazvježđa okićena a da ne posumnja u haos i besmisao stvaranja, da li bi bez straha mogao da pogleda u nesaznatljive dubine vlastite duše a da ne posrne pred neizrecivim tajnama bivstvovanja?

Prenosi se da je El-Haris el- Hamedani rekao: ,, Ušao sam u mesdžid i vidio neke ljude kako duboko raspravljaju o nekim pitanjima pa sam otišao Aliji, r.a. i rekao: ‘Zar ne vidiš da neki ljudi raspravljaju o nekim pitanjima u mesdžidu’?, pa mi on odvrati:’ Zar to rade’? Rekoh: ‘Rade’. Na to Alija,r.a., odgovori:’ A ja sam čuo Allahova Poslanika kada je rekao: Bit će veliki ispit i kušnja.’ Upitao sam: ‘Koji je izlaz’? ‘Allahova knjiga’, odgovorio je ‘.  U njoj su nagovještaji onog što je pred vama i vijest o onome što je prošlo, te sud o onome što se među vama zbiva. On je precizan i raznovrstan i nije zbrkan pa mu se mora tako i pristupati. Ko ga od glavešina napusti, pada pod osvetu Uzvišenog Allaha. Ko traži uputu u bilo čemu drugom osim u njemu, Allah ga vodi u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudra opomena i pravi put. On je onaj preko koga ne skreću želje ni strasti, Kur'anom ne mogu lagati i zavoditi jezici, niti ga se mogu zasititi naučnici, niti on gubi snagu i posrće na mnoštvo prigovora, niti se kur'anska čuda i divljenje prema njemu mogu iscrpiti. On je takav da ni džinnima, kad su ga čuli, nije preostalo ništa drugo nego da kažu: „Čuli smo zadivljujući i očaravajući Kur'an.“ On je takav da ko govori Kur'an, istinu govori, ko po njemu sudi, pravdu dijeli, ko po njemu radi, bit će nagrađen, a ko bude pozivao njemu, upućuje na pravi put.“