Dan Ašure

Dan Ašure

Prema Takvimu Rijaseta IZ u BiH 10. dan mjeseca muharrema 1443. godine po Hidžri koji se u islamskoj tradiciji naziva Danom Ašure ili Jevmu Ašura, ove godine pada u srijedu 18. augusta 2021. godine. Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda, alejhisselam, je da se posti 9. i 10. muharrem ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.

Kako stoji u predajama Poslanik, alejhisselam, za vrijeme svoga boravka u Meki postio je deseti dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je Jevreje kako poste Ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja koju prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Došao je Poslanik, alejhisselam,  u Medinu i vidio je Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, alejhisselam, sa Benu Israelćanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio.” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

Preporuka je Poslanika, alejhisselam, da se pored desetog dana muharrema posti dan prije ili dan poslije, kao što stoji u hadisu: “Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Poslaniku, alejhisselam, nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, alejhisselam: “U narednoj godini ćemo inšallah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu jer je Poslanik, alejhisselam, preselio te godine!” (Muslim)

Kada su ga pitali o danu ašure, Allahov Poslanik je rekao da je post ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini: “Post ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim).

Među Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim programima, a običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju jedno posebno jelo koje se zove ašura, slično kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voća i začina. Time se podsjećamo na dan kada je po predaji, Nuh, alejhisselam, nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele.

Deseti dan mjeseca muharrema je još poznat kao “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, ima nekoliko značajnih događaja koji su se desili Božijim Poslanicima na ovaj dan.