Deset sadržaja mjeseca Ramazana

Deset sadržaja mjeseca Ramazana

Prvi  je namaz: Prvo za što ćemo biti pitani jeste namaz. Namaz je glavni sadržaj mjeseca ramazan i ukoliko želimo da osjetimo slast ramazana nastojmo da u namazu budemo prisutni. Neka u mom i tvom srcu bude očitovanje da nijedan problem nije veći od Stvoritelja. Mi imamo problem, kada stanemo na namaz razmišljamo o onome što nam se u životu dešava. Međutim osnovna stvar je da kada staneš na namaz, kada kažeš  Allahu ekber da se udaljiš od svega. Udalji se od dunjalučkih problema, razmišljaj o Stvoritelju, o Njegovim darovima, razmišljaj kako je On taj u čijoj je ruci tvoja opskrba. Nastoj da u ramazanu što više namaza u džematu klanjaš i da u njima budeš što više prisutan.

Drugi sadržaj je  Kur’an. U ramazanu je objavljen  Kur’an. Nemojmo sebi dopustiti, oni koji znaju čitati  Kur’an, da barem jednu hatmu ne proučimo.  Oni koji ne znaju, mjesec  ramazan ima više dana nego što ima arapskih slova. Svaki dan nauči jedno slovo. Radi na tome da do kraja ramazana  znaš prepoznati sva slova jer prenosi Ibni Mes’ud da je Poslanik, a.s., rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevap, a nagrada može biti i deseterostruka. Ja ne kažem da je elif-lam-mîm jedno slovo/harf, nego je elif harf, lam zaseban harf i mim isto tako zaseban harf.”

Priča sa emisije  arapskog kanala Ikre bi trebala biti velika motivacija za one koji u ramazanu žele naučiti arapska slova. Emisija  je bila o dva dječaka, deset-dvanaest godina, Abdulah i Muhamed. Abdulah je iz Emirata, a Muhamed iz Egipta. Abdulah je od rođenja slijep, a Muhamed je od rođenja paraliziran. Zašto su ova dva dječaka uopće  bila u emisiji? I jedan i drugi su hafizi Kur’ana od svoje desete godine.  Bila je emisija o Abdulahu  posebno, a o  Muhamedu posebno. Nakon toga su ih doveli zajedno u studio i napominju da su  tek sad oni jedan čovjek koji vidi i hoda, a i jedan i drugi znaju Kur’an napamet. Nema opravdanja onaj kome ovaj ramazan prođe, a da barem  harfove ne nauči raspoznati jer Allah dž.š. kad hoće dobro svome robu On ga uputi na činjenje dobra.

Treći sadržaj je zikr. U mjesecu ramazanu je jako bitno što više zikriti, spominjati Allaha dž.š., jer je osnova grijeha zaborav Allaha dž.š. Kad Allaha zaboraviš grijeh činiš, kad si Njega svjestan nećeš činiti grijeh. Kad god hoćeš da progovoriš pokušaj da Allaha spomeneš, kad god nekome nešto govoriš pokušaj da Allaha spomeneš. Neka u mjesecu ramazanu bude što više zikra jer kaže Poslanik s.a.v.s.: Primjer onoga ko spominje Allaha i onoga ko ne spominje Allaha je kao primjer živog i mrtvog! Oživi sebe zikrom.

Nefs se opire i onda pred iftar ti samo dolazi misao kad će iftar, kad će iftar…Postiš čovječe, dova ti se ne odbija! Umjesto da tada učiš dove, Allaha da spominješ ti razmišljaš kad će iftar, pa još odeš u prodavnicu i kupiš ono što ti i ne treba i ne možes da pojedeš jer samo na hranu misliš. Što više zikra, kad god hoćeš da progovoriš probaj da Allaha spomeneš!

Četvrti sadržaj je sadaka. Kad Poslanika s.a.v.s. opisuju kažu da je bio najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u ramazanu. Sadaka je riječ koja dolazi od riječ sidk(iskrenost). Mi pokazujemo da smo iskreni prema Gospodaru kada odvojimo sadaku, kada damo od onoga što  je nama Allah dao.

Kaže Resulullah u hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim: Jedan dirhem pretekao je stotinu hiljada dirhema! Kažu: Božiji Poslaniče, kako? Kaže:  Čovjek je imao mnogo imetka i uzeo stotinu hiljada i dao. Drugi čovjek je imao dva dirhema, pa je jedan podijelio a drugi ostavio da svoju porodicu izdržava taj dan. I stoga ulema kaže: Nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi.

Odredi koliko ćeš dati u mjesecu ramazanu. Odredi koliko ćeš dati svaki dan, koliko svake sedmice, koliko uoči Bedra,a koliko uoči Kadra. Razmisli  i kome ćeš dati? Komšinici jer slabo živi, za pomoć džamiji, za pomoć pri gradnji centra i slično. Allah nas duži onoliko koliko nam je dao, svako zna svoje stanje i svoje mogućnosti.

O značaju sadake govori  i hadis Božijeg Poslanika u kojem se kaže: Dočekujte belaje sa sadakom.

U vremenu imama Ahmeda je bilo teško vrijeme. Znali su ukrasti dijete, pa se nikad više roditeljima ne bi vratilo.Priča jedna žena koja je živjela u to vrijeme: 

 Izašla sam sa svojim djetetom da ga nahranim u prirodi, vrućina je bila u gradu. Kako sam išla nečemu sam se posvetila, okrenuh se, vidim nema mi djeteta. Trčala sam u jednom pravcu, u drugom pravcu, suze idu. Kažem Gospodaru: Moje dijete, moje dijete…U tom trenutku prilazi mi prosjak neki i reče kako je gladan. Zamoli me da mu dam komad hljeba koji mi je u ruci. Navikla  sam sebe uvijek kad dajem da kažem bismillah. (Navikni sebe kad god nešto dobro hoćeš da učininiš nek na jeziku bismilla bude, nek u srcu bismilla bude). Rekla sam bismillah, dala komad hljeba i nastavila trčati i na kraju sam sjela na kamen gdje sam primjetila da nema djeteta i plakala  Stvoritelju. Nije puno prošlo, prilazi mi čovjek koji vodi za ruku moju curicu i govori  evo ti tvoje dijete. Ko si ti Allah ti svako dobro dao, ko si ti,pitala sam. On joj odgovori:  Nemoj govoriti Allah ti dao svako dobro, nego reci Allah ti oprostio. Tako mi Allaha, na desetine djece sam ukrao, ali dok sam s tvojim djetetom odlazio, neko je u moje srce spustio misao šta da je to moja curica,misao šta da je to moje dijete.

Tada je ona podigla ruke i rekla: Hvala Allahu koji radi komada hljeba glavu spasi!

Dočekujte  belaje sa sadakom!

Peti sadržaj je teravija. Nastojmo svaku teraviju klanjati! Nastojmo što pedantniji biti u tome, redovno odlaziti, povesti svoje ukućane, povesti dječicu, iako je kasno koliko može neka se navikavaju.  Možda će im slađe biti sjećati se kako su zaspali na teraviji nego što će nama biti mnoge druge stvari. Povedimo dječicu, pogotovo onu koja već sazrijevaju, od sedme, osme, devete godine koja mogu pratiti.

Gledajmo da klanjamo svaku teraviju jer kaže Poslanik s.a.v.s.: Ko bude proveo ramazan u kijamu, u teraviji, u noćnom namazu  Allah mu oprosti sve grijehe koje je učinio.

Jedan čovjek je studirao van svoje domovine i Gospodar mu je dao teško iskušenje da se udalji od vjere, ali se vratio ponovo vjeri.  Pitali su  ga kako se vratio vjeri.  Odgovorio je: Vratila me je suza babe i mame. U ramazanu babo i mama su znali nakon teravije, još zajedno, klanjati namaz, pogotovo u vrijeme sehura, pa bih se ja probudio i otišao bih do mjesta gdje babo i mama klanjaju. Stavim svoju ruku gdje babo i mama čine sedždu i vidim da je babo suzu prolio, pa je mene stid da budem iz takve porodice, a daleko od Gospodara. 

Šesti sadržaj mjeseca ramazana je održavanje rodbinskih veza. Posjećujte svoju rodbinu! Zovi svoju rodbinu, pa makar telefonom. Allahova milost se spuštana na one koji održavaju rodbinske veze.

Poslanik s.a.v.s., kaže: Zaista Allahova milost ne silazi na mjesto, na narod u kojem ima jedna osoba koja kida rodbinsku vezu. Mi se čudimo što ima mnogo nasilja, mi se čudimo što nekada u porodicama  imamo i svirepa ubistva, a Pejgamber s.a.v.s. kaže da  Allahova milost ne silazi na narod gdje ima jedan koji kida rodbinske veze. Kada bi upitali Imam Malika, poznatog učenjaka Medine, zašto bježi iz Medine kada zagrmi, on bi odgovorio da ga je strah da Allah ne kazni stanovnike Medine zbog njegovih grijeha!

I da ste se oko dunjaluka, oko kuće, oko međe, oko avlije posvađali, nazovi telefonom, reci da si nazvao da poselamiš, da čestitaš ramazan. Makar telefonom održavaj vezu, nemoj je prekinut. Reci:  Gospodaru, Ti znaš koliko mi je to teško progutati ali evo radi Tebe sam nazvao, javio se, ne želim rodbinsku vezu prekidati.

U hadis kudsiju kaže Gospodar: Zaista je robinska veza rehim.Od toga su dva imena Allaha, Rahman i Rahim su od rodbinske veze, Milostivi i Samilosni. Kaže Gospodar: Onaj ko održava rodbinsku vezu sa mnom vezu održava, onaj ko prekida rodbinsku vezu Ja sa njim prekidam vezu. Nemojmo!

Najveći naš zadatak je da prenesemo vrijednost vjere sljedećim generacijama, to ne možemo činiti ako imamo rodbinu koja je zavađena, to ne možemo činiti ako imamo džemate u kojima je svađa.

Sedmi sadržaj je pozivanje Allahu. Nemoj da te  bude stid o Allahu dž.š. lijepo pričati. Stalno sjedimo i razgovaramo s ljudima koji nam govore šta sve nemaju. Kada si zadnji put sjeo s čovjekom koji ti je govorio šta sve ima? Kada si zadnji put sjeo s čovjekom koji ti je rekao elhamdulillah ja vidim,elhamdulillah ja čujem, elhamdulillah ja ove godine skoro nikako nisam ljekaru išao, kada si sjeo s takvim čovjekom?

Pozivanje vjeri je jedan od najljepših ibadeta, štaviše Gospodar kaže da najljepše govori onaj koji poziva Allahu. Svaki dan reci lijep riječ o Stvoritelju. Naprimjer reci kako su nam elhamdulillah sofre pune, a koliko ima Allahovih robova kod kojih sofre nisu takve.

Pozivanje Allahu je nešto što tokom čitave godine trebamo činiti, a posebno u ramazanu imamo nagradu, štaviše imamo mogućnost da nam se odazovu jer su šejtani okovani, možemo iskoristiti tu priliku.

Jednog insana da dovedeš u džamiju na jednu teraviju pa on kako god da  klanja, možda je ta njegova teravija, taj njegov namaz bolji nego moj i tvoj.  Kaže Poslanik s.a.v.s: Da Allah dž.š. uputi jednog čovjeka preko tebe bolje ti je nego sve  na dunjaluku. Pozivaj Allahu.

Osmi sadržaj su salavati na Poslanika. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: Ko donese jedan salavat Allah na njega donese deset.

 Poslanik je rekao jednom ashabu koji je pitao koliko da donosi salavata na njega: Koliko god dobro je! On reče: Trećinu slobodnog vremena! Poslanik reče: Ako je tako dobro je,  a  ako je više još je bolje. Onda ovaj ashab reče: Polovinu slobodnog vremena, ja Resulallah.   Poslanik odgovori:  Ako je  više, bolje je. Tada je ovaj plemeniti ashab rekao: Onda ću Poslaniče, sve što imam slobodnog vremena provesti donoseći salavate na tebe. Tada mu je Resulullah s.a.v.s, rekao: Onda ćeš dobiti dvoje. Prvo nećeš imati briga, Allah će  brige od tebe otkloniti jer ti stalno donosiš salavate i selame. I još ćeš jedno ćeš dobiti, a to je ono što je cilj svih nas mumina, da na Sudnjem danu nemamo grijeha. Allah će ti sve brige dunjalučke rastjerati i grijehe će ti oprostiti na ahiretu.

Kada su jednog od velikana pitali zbog čega je čestit, on je odgovorio: Tako mi Allaha vjerujem, a Allah najbolje zna, da je to zato što moja mama nikada nije skuhala ručak ili večeru i nama na sto stavila da je ja nisam svojim ušima čuo kako donosi salavate na Poslanika s.a.v.s..

Kada se spominje Resulullah, prvo se spominje Allah dž.š., a onda se  spomene najvrijednije stvorenje koje je ikad živjelo i najvrijedniji i najbolji čovjek koji je ikada živio.

Što više salavata donosi na Poslanika s.a.v.s.

Deveti sadržaj je društvo. Preispituj s kim si, ko ti je najbolji prijatelj, u čijem si društvu? Možeš u ramazanu da budeš čestit,a da  iza ramazana šejtan pronađe put preko tvoga društva. Kaže Poslanik s.a.v.s: Zaista će čovjek biti u društvu onaga koga voli . Ne moraš razmišljati puno gdje ćeš biti, u dženetu ili džehenemu, samo gledaj gdje je tvoje društvo.  Kažu ashabi: Ničemi se nismo obradovali toliko koliko smo se obradovali hadisuČovjek će biti sa onim koga voli. 

Posebnu pažnju obrati s kim se družiš. Ona osoba koja nije svjesna Allaha isčupat će srce iz naših grudi, uzet će nam sve u ime ljubavi i na kraju će to isto srce baciti pod noge i zgaziti. Jer ako je on svom Gospodaru okrenu leđa, nemoj misliti da meni i tebi neće okrenuti leđa. Mjesec ramazan je prilika da o tome razmisliš. 

Pazi na društvo, udalji se od svakoga ko te od Allaha udaljava jer u ramazanu oni nevidljivi šejtani su zatvoreni ali ovi vidljivi su slobodni, oni te mogu odvraćati od posta, od namaza, od činjenjenja dobra.  Bježi od takvog društva.

Deseti sadržaj je dova. Kaže Gospodar: Kada te, o Muhamede, upitaju robovi moji za Mene, Ja sam blizu. Odazivam se dovi onoga ko dovu upućuje! (Gospodar ne kaže mlad, star, poslušan,neposlušan! Ako je podigao svoje ruke Gospodar neće te ruke vratiti)

U jednom hadisu Muhamed s.a.v.s, kaže: Zaista se Allah mnogo stidi i najplemenitiji je kada Njegov rob (muškarac ili žena) podignu svoje ruke da ih vrati prazne. Allah se stidi da ih vrati prazne!

Svaki put kad podigneš ruke, ako si iskreno dovu proučio ili proučila Gospodar te tvoje ruke neće vratiti praznim. Svaki dan upućuj dove. Pripremi svoje dove za ramazan, ono što ti je bitno u životu, to i traži od Gopodara.

Za kraj….

Jedan mladić je tokom studija počeo učiti Kur’an napamet. Svako jutro je odlazio kod svoga učitelja kako bi par stranica proučio napamet. Preslušavanje je bilo iza sabaha, a sabah rano u četiri, pola pet. Kada bi ga preslušao njegov učitelj on bi se povukao da njegovi prijatelji završe i naslonio bi se na zid i tako dva, tri, četiri mjeseca. Jednog jutra proučio je svoju sahifu, i naslonio se na zid, a njegovi prijatelji su se počeli smijati govoreći kako je kasno  legao, pa je zaspao. Prišli su mu i bude ga, ali se on ne budi. Tada su shvatili da je preselio, i to u svojoj 19 godini života. Kaže Poslanik s.a.v.s: Kada Allah hoće svome robu i robinji dobro otvori mu vrata dobrih djela a onda dadne da u tome preseli. Ovih 10 sadržaja ramazana… Bio bih presretan da me Allah dž.š. uzme Sebi u bilo kojem od ovih deset sadržaja ramazana.  

Preuzeto iz predavanja glavnog imama Medžlisa IZ Sarajevo, doc. dr. hafiza Kenana-ef. Musić
Pripremio: Sakib-ef. Lepić