I ovo će proći

Piše: Edin Mezit

I ovo će proći

Da, i ovo će proći. Ali ostat ćemo mi i ostat će naša ljudska sudbina.

Ona neće proći.

Neće, dakle, proći naše ljudske nesavršenosti. Damari naših ljudskih slabosti ponovo će početi kucati u nama čim osjetimo da su stege pandemije popustile. Privremeno potisnuti niski nagoni neminovno će se iskazati i zahtijevat će od nas duhovnu snagu i intelektualni fokus kako bismo se oduprli njihovom zovu.

“Uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti.” (Kur’an, El-‘Alek, 6-7.)

Neće proći ni potreba da se borimo za dobro. Zlo u nama i oko nas neće se povući samo od sebe, niti možemo biti toliko dobri da se sačuvamo od njegovih nasrtaja. Borba dobra i zla dinamičan je proces i osnovna radnja kosmičke drame u kojoj sami biramo strane, te kao takva leži u osnovi božanske mudrosti stvaranja života i smrti.

“Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta.” (Kur’an, El-Mulk, 2.)

Neće proći potreba da sačuvamo prirodu koju nam je Allah dž.š. darovao u emanet. Možda više nego ikada ranije, vrijeme je da se suočimo sa činjenicom da je previše smoga u zraku, smeća po rijekama i uz sve naše staze i puteve, da bismo mogli reći da je za to kriva neka neodgovorna manjina. Neće proći naša odgovornost za svijet oko nas.

“Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati.“ (Kur’an, El-Kehf, 7.) 

Neće prestati potreba za čistom, pitkom vodom. Hoće li buduće generacije zaista smatrati našu civilizaciju “naprednom” ako je takvoj civilizaciji bila potrebna jedna pandemija da bi se izbistrile njene rijeke i pročistila mora? Dok broj ljudi na planeti raste, istovremeno se, uslijed promjene klime, suša, erozije tla, zagađenja itd., smanjuju dostupni izvori pitke vode. Za znatan dio ovih negativnih procesa čiji efekti govore o nedovoljnom razumijevanju uloge Allahovih namjesnika na zemlji sami smo odgovorni.  

“Reci: “Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?” (Kur’an, El-Mulk, 30.)

Neće proći naša potreba za čistim zrakom. Korona je smanjila zastrašujuće zagađenje zraka prisutno već decenijama u skoro svim većim gradovima svijeta. Nažalost, izgleda da smo se morali suočiti sa mnogobrojnim slikama ljudi vezanih za respiratore da bismo se podsjetili koliko je dragocjen svaki udisaj čistog zraka. S tim u vezi tužna je činjenica da je vjerovatno malo zemalja na svijetu u kojima su se, kao u Bosni i Hercegovini, tako nesretno spojili faktori koji negativno utječu na čist zrak i zdravlje pluća: zagađenje zraka u gradovima, veliki procenat pušača i divlja sječa zelenih pluća države, naših šuma. I nebesa iznad nas i zemlja ispod nas Allahova su stvorenja koja neprestani ibadet čine, a čistoća i ibadet su neodvojivi.

“Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta.” (Kur’an, El-‘Isra – 44.)

Neće proći važnost sigurnosti u saobraćaju. Ubitačna praksa agresivne vožnje dio je balkanskog mentaliteta i ona odnosi veliki broj života svake godine. Nepoštivanje saobraćajnih propisa krajnje je neodgovorno ponašanje koje, zbog mogćnosti ugrožavanja vlastitog i tuđih života, ima i naglašene vjerske implikacije. Ako je već pandemija korone smanjila broj poginulih i povrijeđenih na našim cestama, možemo valjda i nakon nje pokušati sigurnije voziti. Ljudski životi su dragocjeni i u pandemiji i van nje.

“I ne ubijajte sami sebe, Allah je, doista, prema vama milostiv.“(Kur’an, En-Nisa, 29)

Neće proći potreba da budemo dobri prema starijima a naročito prema našim roditeljima, djedovima i nanama. Virus korone koji je, pokazalo se, posebno opasan za njih, bio je razlog onemogućavanja njihovog kretanja, ali je i ponukao djecu i unuke i mnogobrojne volontere da im pomognu u nabavci neophodnih namirnica. Na taj način našli smo se u poziciji da im uzvratimo barem djelić pažnje koju zaslužuju. A upravo uzvraćanje na pruženu pažnju naglašava nam Allah dž.š. kada kaže:

“Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!“ (Kur’an, El-‘Isra, 24.)

Neće proći pouzdane istine niti perfidne laži koje ih pokušavaju zapretati. Neće nestati dezinformacije i poluinformacije. Previše je ljudi spremno da prema svojim interesima oblikuje naša razmišljanja i ubjeđenja a, nažalost, previše je i onih koji bez prevelikog razmišljanja prenose sve informacije koje do njih dođu,

… “a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpos­tavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koris­ti.” (Kur’an, En-Nedžm, 28.)

Neće proći dobrota običnih, skromnih ljudi koji u tišini i anonimnosti obavljaju svoje zahtjevne i odgovorne poslove. Na svojim plećima oni nose ovaj svijet a njihove slike nećemo gledati na naslovnicama novina niti na bilbordima pored glavnih saobraćajnica. Oni to ni ne traže. Oni bi samo željeli živjeti u državi koja će im pokazati da ih zaista cijeni i to tako što će biti pošteno tretirani, pravno zaštićeni i adekvatno novčano nagrađeni. Aplauz je lijepa gesta, ali njegovi efekti, nažalost, prestaju sa stišavanjem njegovog odjeka među zgradama. Poslanik a.s. je kazao da je “na Allahovom putu” onaj koji marljivo radi kako bi svoju porodicu prehranio. A onima koji upravljaju društvenim procesima vezanim za prava radnika Kur’an poručuje:

“Allah naređuje da se svačije pravo poštuje…” (Kur’an, En-Nahl, 90.)

I naravno, neće proći naša prolaznost. Vrijeme koje će ovu pandemiju odnijeti u zaborav neće se zaustaviti ni nakon nje. Onaj ko u toj prolaznosti, tom putovanju ka vječnoj kući, ostane na čistom, pravom putu neće se izgubiti u dunjalučkim bespućima. A pravi put nije tako teško prepoznati. Plemeniti Gospodar je postavio dovoljno putokaza za one koji ih žele pročitati. Na jednome od njih stoji:  

“Sve što je na Zemlji prolazi, ostaje samo lice Gospodara tvoga, Uzvišeno i Plemenito.” (Kur’an, Er-Rahman, 26-27.)

Napomena: Tekst odražava stavove autora, a ne stavove Islamske zajednice u BiH – Media centra d.o.o.