Kur'an i nauka: Da li je čovjek stvoren od zemlje?

Ator: Džavid Begović, preporod.com

Kur'an i nauka: Da li je čovjek stvoren od zemlje?

Privuče me gornji naslov na jednom uglednom portalu. Prije svega me začudi pitanje, pitanje koje izražava sumnju u jasne kur'anske ajete. Zar treba o tome raspravljati? Zar ih treba dokazivati?

Sasvim prihvatljiv naslov bi mogao biti, naprimjer: Pojašnjenje kur'anskog ajeta da je čovjek postao od zemlje. Zatim potražih na kraju ime autora. Nije svejedno ko piše. Nađoh: doktor Abdulfetah Muhammed Tajre, profesor na Medicinskom fakultetu Kairskog univerziteta. E, pošto je autor doktor i još sa Kairskog univerziteta, onda mu možemo vjerovati, pomislih i nastavih čitati željan novih saznanja i tumačenja Knjige koja nam je vodilja, a posebno ajeta o kojem sam mnogo puta razmišljao: ”Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi svuda ima razasutih.” (Er-Rum, 20)

Čitajući razmatranje uvaženog doktora medicine, ubrzo shvatih da neću saznati ništa novo i ništa ozbiljno, da je pojašnjenje prije svega stereotipno, a što je najgore: promašeno. Nije da nije tačno to što piše, već je promašeno obrazloženje. Naime, doktor tumači navedeni ajet na slijedeći način:

Dakle, stvaramo ga od prašine pomiješane sa vodom. U citiranim ajetima vrlo jasno se oslikava da je čovjekova konstrukcija stvorena od zemlje i njenih minerala, ili preciznije, od biti zemlje, kako se navodi u Bejdavijevom tefsiru. Što podrazumijeva bit-suština zemlje i kakva je njena veza sa sastavom čovječijeg tijela, pogledajmo u onome što slijedi:

Kada bismo analizirali od čega se sastoji čovjekovo tijelo, odnosno elemente od kojih je čovjek stvoren, uvidjeli bismo da nalikuje malom rudniku, zato što u oblikovanju njegove konstrukcije učestvuje 21 elemenat i to na slijedeći način:

1. Kisik (O) i vodik (H), u obliku vode zauzimaju 65-70% tjelesne težine.

2. Ugljik (C), vodik (H) i kisik (O) formiraju osnovu organskog sastava u vidu šećera i masti, proteina, vitamina, hormona i kiselina;

3. Suha tvari, koje se mogu podijeliti na slijedeće:
– šest tvari u znatnijem procentu: hlor (CI), sumpor (S), fosfor (P), magnezijum (Mg), kalij (K), natrij (Na), i formiraju 60-80% suhih tvari u tijelu;“
Itd…

Dakle, doktor zaključuje da smo nastali od zemlje samo zato što imamo nekoliko istih elemenata koji se nalaze i u zemlji. Ni mene, koji se prilično razumijem u mnoge naučne discipline, autor nije mogao uvjeriti u uzročno posljedičnu vezu ajeta Er-Rum 20. i svog pojašnjenja, jer je i nema u navedenom tekstu. Po doktorovim shvatanjima, analogno tome, i namještaj u našoj sobi je napravljen od zemlje, i automobili i mobiteli, jer također sadrže minerale koji se mogu naći u zemlji.

Razočaran pomislih: Zašto se mnogi ljudi upuštaju u tumačenje ajeta, pa makar bili i sto puta doktori? Zašto rizikuju Božiju srdžbu zbog mogućeg pogrešnog tumačenja? Zašto tako površno tumače tako važna pitanja? Zašto daju tumačenje samo da bi nešto tumačili? Zašto nas dovode u zabludu, a mi im, kao autoritetima, ljudima sa titulom – vjerujemo?

Sjetih se nekih tumačenja kur'anskih ajeta nekih islamskih „učenjaka“ koji navedu ajet i pojasne ga tako da nema jedno sa drugim nikakve veze. Posebno su omiljene teme tih „učenjaka“: ‘Dokaz da Bog postoji’pa nabroje neke besmislice, iz kojih se uopšte ne da izvesti baš takav zaključak. Na kraju završavaju svoj ders sa: „A Allah najbolje zna“, te time pokriju sve svoje neznanje i svoju stručnu „dubinu“.

Muka mi je od tih tumačenja koja nemaju nikakvu naučnu podlogu, nikakvu razumnu vezu i nikakvu svrhu osim da se ime tumača nađe na dnu nekog teksta ili knjige. Stotine tih tumačenja je prošlo ispred mojih očiju i mnogo puta sam se razočarao, ali sada prvi put reagujem. Reagujem jer je gore navedeno tumačenje toliko besmisleno da je na njemu lahko pojasniti njegovu bezvrijednost i moju rezignaciju.

Naravno da je neophodno tumačiti ajete vjernicima, a posebno se suprotstavljati nevjernicima. Često možemo čuti podrugljiv komentar nevjernika na kur'ansku tvrdnju da je čovjek napravljen od zemlje: „Hajd’ sada napravi ti čovjeka od blata, ako možeš“, reći će. Naravno, indoktrinirani ljudi, bez obzira na obrazovanje ili stepen inteligencije, bukvalno shvataju sve oko sebe pa i pitanje stvaranja čovjeka. A čovjek se, svakim danom, pred njihovim očima stvara baš od zemlje. Samo što to oni ne vide, ili ne žele da vide.

To je lahko objasniti ako se prisjetimo lanca ishrane u prirodi. Zemlja se sastoji od minerala i vode. Zemlja je hrana biljkama. To ne treba dokazivati. Biljke se hrane mineralima direktno iz zemlje, te takođe uzimaju vodu iz nje putem procesa osmoze. Dakle, biljke nastaju direktno iz i od zemlje (uz pomoć sunčeve energije i fotosinteze). Drugog gradivnog materijala nema. Tako nastaje hurma, krompir, pšenica, paradjz i jabuka, malina, banana i sve drugo što je na našem jelovniku u obliku čorbe, hljeba, salate. Dakle, da postoji u Kur'anu ajet koji tvrdi da biljke nastaju iz zemlje, vjerovatno da niko normalan ne bi nimalo sumnjao u to, jer je to toliko očigledno.

Znamo da se životnje-biljojedi hrane biljkama koje su nastale od zemlje, kako smo već jednostavno pojasnili. Za začeće, razvoj i rast životinja takođe nema drugog, dodatnog gradivnog materijala osim biljaka, koje su nastale od zemlje, samo što se radi o prerađenoj zemlji u obliku biljke.  Dakle, i životinje su nastale od zemlje posredno preko biljaka: krava i ovca koje pase, koza koja brsti itd. Životinjsko mlijeko je takođe nastalo od zemlje, odnosno od minerala i vode iz zemlje u obliku biljaka, koje životinje prerađuju u mlijeko. To što je ta zemlja prerađena, nekoliko puta različitim bio-hemijskim reakcijama, to je sasvim druga stvar.

I na kraju, zar mi ne jedemo meso biljojeda, ne pijemo mlijeko biljojeda, zar ne jedemo i same biljke i njihove polodove. Sva ta naša hrana je direktno ili indirektno  nastala od zemlje i vode.  Dakle, jasno je da čovjek nastaje od zemlje, putem lanca ishrane gdje je polazni i jedni gradivni materijal voda i zemlje.

Da pojasnimo priču na jednostavnom primjeru. Znamo da je naša plastična stolica nastala od nafte. To ne znači da je neko uzeo naftu i napravio stolicu od nje. Iz nafte je, složenim tehnološkim procesima proizvedena plastika, a od vrele plastike je, jednostavnim presovanjem, napravljena stolica. Dakle, plastčna stolica je nastala od nafte i to je činjenica bez obzira koliko, na prvi pogled, izgleda besmisleno.

Na kraju, zar se čovjek nakon smrti ne pretvori u zemlju, bez ostatka. To jeste najbolji i najvidljiviji dokaz, ali ovdje ne dokazujemo nestajanje već nastajanje čovjeka.

Kur'an je višeslojan i multidisciplinaran. Višeslojan, jer se može učiti kao dova, može se koristiti kao priručnik za ponašenje, može se čitati da bi se razumjele Božije riječi, ali se može i analizirati i koristiti kao naučni izvor u svojoj multidisciplinarnosti.

Kur'an se može analizirati sa teološkog aspekta, pravnog, ekonomskog, tehničko-tehnološkog, medicinskog pa i informativnog. U njemu je sadržana Ajnštajnova teorija relativiteta, otkrivene skrivene tajne pod morem i sl., i zato i jeste multidisciplinaran. Tumačenje Kur'ana može sebi dozvoliti samo ona osoba koja ima duboko multidisciplinarno znanje.

Međutim, za potvrdu navedenog ajeta dovoljna je i obična ljudska logika. I ne sumnjajte u Njegove riječi: ”Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi svuda ima razasutih.” (Er-Rum, 20)