Međuljudski odnosi kroz hadis

preporod.com

Međuljudski odnosi kroz hadis

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Muhammed a.s. rekao: “Nemojte jedan drugom zavidni biti! Nemojte, naljutivši se jedan drugom leđa okretati! Nemojte se jedan drugom u prodaji nadmetati i budite, o Allahovi robovi, prava braća! Musliman je brat muslimanu. Neće mu nasilje učiniti, neće ga napustiti, neće mu lagati, neće ga poniziti. Svijest o Allahu je ovdje…”, tada je Poslanik a.s. pokazao na svoja prsa i tri puta ponovio: “Dosta je čovjeku zla da ponizi svoga brata muslimana. Jedan musliman je haram drugom muslimanu: i njegov život, njegov imetak i njegova čast.

Zavist koja označava mržnju blagodati kod drugog i želju za njenim nestankom, je zabranjena u svakom obliku.

Poslanikove a.s. riječi: “Nemojte jedan drugom leđa okretati”, znače – nikako ne napuštajte jedni druge, ne okrećite leđa jedni drugima. Ovaj iskaz se međusobno komentira sa hadisom: “Nije dozvoljeno muslimanu da napusti svog brata muslimana više od tri dana: sretnu se, pa se zakrene ovaj i zakrene onaj. Bolji je od njih dvojica onaj ko prvi nazove selam kada se susretnu.”

Nadmetanje u prodaji izgleda ovako: musliman nešto prodaje, a onda dođe drugi i njegovog mušteriju stane odvraćati od kupovine kod njega, kako bi mu on svoju robu prodao po nižoj cijeni. Zabranjena je ponuda na ponudu brata muslimana i to je obuhvaćeno značenjem hadisa. To proizvodi mržnju i uzrokuje da vjernik okreće glavu od drugog vjernika.

Njegove a.s. riječi: “Svijest o Allahu je ovdje” naglašavaju važnost unutarnje ljudske dimenzije od koje sve polazi. Međusobno se komentira sa hadisom: “U tijelu ima jedan komad mesa koji kad je dobar, bude dobro cijelo tijelo.”

Riječi: “Neće ga napustiti…”, to jeste, kod usmjeravanja na dobro i odvraćanja od zla ili prilikom potraživanja nekog prava, već će ga podržati i pomoći mu, te otkloniti od njega neugodnost, koliko je u mogućnosti.

Poslanikove a.s. riječi: “Neće ga poniziti…”, znače: neće sebe smatrati boljim i neće se uopšte baviti time jer je konačnica sakrivena i čovjek ne zna čime će njegov život biti zapečaćen.

Primjeran doživljaj ljudi oko sebe bio bi da musliman kada vidi mlađeg muslimana zaključi da je taj bolji od njega, uzimajući u obzir da ima manje grijeha, a kada vidi starijeg, zaključi da je stariji bolji od njega, jer je više dobra učinio.

Riječi: “Dosta je čovjeku zla da ponizi svog vrata muslimana” znače da je riječ o velikom zlu i da je počinitelju dovoljno kazne ako je to jedino zlo koje je učinio.

Zadnji dio hadisa: “Jedan musliman je haram drugom muslimanu, njegov život, njegov imetak i njegova čast”, uzima se kao dokaz da ogovaranje i udaranje na čast muslimana spada u velike grijehe, budući da se spominju skupa sa ugrožavanjem života i imetka.