Nastojte da zaslužite oprost od Gospodara svoga

Nastojte da zaslužite oprost od Gospodara svoga

U prvoj ramazanskoj trećini koja se Rahmet –  milost Božija zove, naučili smo da je iz obilja te milosti na dunjaluku dato svima. Sva stvorenja i ljudi svi ovdje uživaju blagodati neizbrojive. Svim ljudima, svejedno, jesu li vjernici ili ne, griješnici ili dobročinitelji, mladi ili stari, muškarci ili žene, svima jednako Sunce sija, jednako svima voda teče, svima svanjiva dan i noć dolazi da se u njoj odmore… I svima je ta milost dostupna do granice koja se smrt zove, a od te granice dostupna je samo vjernicima. Uzvišeni kaže: “A milost Moja obuhvaća sve, daću je onima kojima se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali.“ (Al – A'raf 156). Za dostizanje Allahove milosti u vječnosti potrebno je grijeha se kloniti. Čovjek je griješno biće, poprište je neprekidne borbe između dobra i zla. Svaki je tren u životu ljudskom prigoda za tevbu, a postoje dani u kojima je put tevbi prohodniji i njeno primanje od svjetova Gospodara, izvjesnije.

Među sljedbenicima Poslanikovim raširena je spoznaja o podjeli ramazana na trećine, čak mufesiri kroz harfove u imenu mu nalaze potvrdu za to. Oni u imenici „ramadan“ prepoznaju, kroz četiri harfa, njegov sadržaj. Kroz harf „ra“ asociraju se na Rahmet, harf „mim“ asocira ih na magfiret, harf „dad“ asocira ih na daman – zaštitu od vatre, a „nun“ ih asocira na nur – svjetlo koje zadobije onaj koji zasluži rahmet, magfiret i od vatre zaštitu.

Vrijeme za pokajanje

Druga ramazanska trećina, to je posebno vrijeme za pokajanje. Ovih deset ramazanskih dana, Magfiret se zove, i vrijeme su za oslobađanje od grijeha. Podsjetit’ ću nas na hadis kojeg bilježi Hakim od K'aab ibn ‘Udžre r.a., u kojem se veli: “Poslanik je rekao: “Primaknite se minberu“, i mi smo se primakli. Kada je zakoračio na prvu stepenicu rekao je: ‘Amin’, a isto je ponovio i zakoračujući na drugu i treću. Kada je sišao upitali smo: ‘Allahov poslaniče, danas smo od tebe čuli što prije nikad nismo?’ On je rekao: ‘Kada sam se popeo na prvu stepenicu minbera, Džibril se pojavio preda mnom i rekao: ‘Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec ramazan i dozvoli da mu prođe, a ne zaradi oprost.’ Ja sam tada rekao amin. Kada sam se popeo na drugu stepenicu rekao je: ‘Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime, a on ne donese salavat na tebe.’ Ja sam rekao amin. Kada sam se popeo na treću stepenicu rekao je: ‘Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa on kod njih ne zasluži Džennet.’ Ja sam rekao amin.“

Ove posebne, za magafiret rezervisane dane, iskoristimo za tevbu, iskrenu tevbu, kako bismo iz ramazana s oproštenim grijesima izašli. Uzvišeni nas poziva: “O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koje su zajedno s njim vjerovali, svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit’ će oni, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti doista sve možeš“ (Tahrim 8).

Priprema za Veliku bitku

U ovu trećinu ramazansku, zanimljivo je, smjestila se i mubarek bedranska noć. Obilježit’ ćemo je prisjećnjem na veliku pobjedu Istine nad laži, Svjetla nad tminom, i sigurno ćemo zapamtiti da je njena poruka, da je svakom od nas omogućeno da bude bedranski borac, jer je od bitke na Bedru veća bitka, borba, sa samim sobom. Da se baš ovaj događaj smjesti u baš ovu trećinu, trećinu magfireta, nije slučajno. Snažan je to podsticaj svima nama da ka oprostu (čitaj: tevbi) kročimo, da se u tu veliku  bitku, u taj džihad sa sobom upustimo i iz ramazana čisti od grijeha iskoračimo.

Koliko je Stvoritelju našem draga ta naša borba sa sobom, evo dokaza u hadisima Poslanikovim: “Allah, dž.š. se obraduje tevbi Svoga roba više nego što bi učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i izgubio je, a na njoj mu sva hrana i voda, pa je dugo tražio i izgubio svaku nadu da će je pronaći, a onda zaspi i kada se probudi ugleda svoju devu u njegovoj neposrednoj blizini kako mirno stoji, te odmah skoči i uhvati povodac i od silne radosti uzvikne: ‘Bože moj, Ti si moj rob, a ja sam Tvoj gospodar’, – pogrešno se izrazi od silne radosti.“ (Buhari). Poslanik je također rekao: “Allah se raduje tevbi jednog Svoga roba, više nego beduin nađenoj devi koju je izgubio u pustinji.“ (Muttefekun alejhi).

Iz trećine rahmeta ušli smo u trećinu magfireta. Zapamtimo, bez magfireta, nema rahmeta. Potrebni milosti Božije, učinimo ono na šta nas Milostivi poziva. Poziva nas tevbi i nudi oprost: “Reci, o robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.“ (Zumer 53). Sevban, oslobođeni rob Allahovog poslanika je rekao da je čuo Pejgambera da je rekao: “Draži mi je ovaj ajet od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu“ (Ahmed).

Neka nas u ramazanskoj drugoj trećini preplavi ljubav prema ahiretu i podstakne nas na tevbu koja je siguran put u okrilje milosti Božije za vjernike rezervisane.