Pomirite vaša dva brata

SANEL EF. HODŽIĆ, preporod.com

Pomirite vaša dva brata

Gotovo da smo se navikli svakodnevno slušati o međuljudskim i međumuslimanskim sukobima. Te pojave različito percipiramo i na njih različito djelujemo. Najbolji način ili odgovor na to je upućen ovih dana od naših vjerskih predstavnika koji, temeljeći svoj poziv na Kur’anu i Sunnetu, pozivaju na međusobnu saradnju i jedinstvo. Ovu priliku treba iskoristiti da se na sav glas, na hutbama i svim mogućim prilikama govori o pomirenju među Bošnjacima, braćom, komšijama, džematlijama. Potreba o zbijanju redova među muslimanima je danas prvorazredna obaveza. 

 

U Kur’anu Allah dž.š., kaže: „Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.“ (El-Hudžurat, 10) Neki mufessiri tumače riječi „pomirite vaša dva brata“ na način da se izmire dvije skupine ljudi.

Onaj koji miri posvađane strane treba da ih poziva Allahu, dž.š., da ih poziva na takvaluk, bogobojaznost. Allah, dž.š., kaže: „A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ‘Ja sam musliman!’ Dobro i zlo nisu isto! Na zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo srećni.“ (Fussilet, 31-35)

Jasne su poruke i Muhammeda, a.s., koje prenosi Ebu Hurejre, r.a.: „Nemojte jedan drugome zavidjeti, niti varati, i nemojte se mrziti niti jedan drugome leđa okretati i ne kvarite trgovinu jedan drugome. Budite, o Allahovi robovi, braća. Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nepravdu, niti mu laže, niti ga omalovaža.“ (Muslim)

„Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je onaj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam.“ (Buhari i Muslim) Koliko nas ima danas koji ne pričamo sa bratom po vjeri ili bližim ili daljim rođakom, komšijom. Ne pričamo duže od tri dana. Oni koji u vjeri i nisu dosljedni, reći će: „Neću mu preći preko njegovih postupaka-uvreda!“ Dobro brate! Čuvaj se! Meleki su to zapisali! Drugi će kada razmisle o ovom hadisu, a posvađani su sa bratom, tražiti razlog, izmisliti ga kako bi se susreo sa bratom, selam mu nazvao, nešto upitao, da bi komunikaciju uspostavio. Primjer neka nam budu naša braća na istoku zemlje, ili centralnoj ili južnoj Bosni. Nakon što su im dušmani pobili cijele porodice, smogli su snage, vratili se na svoja ognjišta i kazali: „Mi smo za suživot sa komšijama.“ Svi smo ponosni na tu našu braću i njihovu snagu za miran suživot. Taj merhamet, toleranciju i više od toga, pokažimo prema svojoj braći, roditeljima, rodbini, to nam je prvorazredni farz.

Mnogo je primjera prekidanja rodbinskih veza i to onih najblžih (roditelji, braća, sestre, djed, nena, unučad, amidže, dajdže, tetke, bratići, sestrići). Potrebno je jasno kazati da onaj ko prekida rodbinske veze taj prekida vezu i sa Allahom. Uzvišeni Allah, dž.š., koji je Rahman ili Milostivi, stvorio je erham, tj. rodbinske veze, ovaj naziv izveo je iz Svog časnog imena Rahman. Hadis-i kudsi glasi: „Ja sam Milostivi, Ja sam stvorio rodbinske veze i izveo sam ih iz ovog Mog imena, pa ko ih održava i Ja ću s njim veze održavati, a ko ih prekida i ja ću s Njim prekinuti.“ (Tirmizi) Još jedan hadis govori o visokom statusu rodbinske veze: „Rodbinska krvna veza visi o ‘Aršu i viče: ‘Ko mene posjećuje i uvažava i njega će Uzvišeni Allah posjećivati i uvažavati, a ko mene ne posjećuje i ne uvažava, ni Allah Uzvišeni neće njega posjećivati niti uvažavati.’“ (Muslim)