Poplava ili horor-daije: Kako izvesti čovjeka iz islama?

Autor Elvedin Subašić, preporod.com

Poplava ili horor-daije: Kako izvesti čovjeka iz islama?

U toku elementranih nepogoda u BiH mnogi su iskoristili priliku da uplaše ljude kako se približava Sudnji dan i kako su se ljudima desile nesreće jer su griješnici, novotari, zabludjeli… Također, bez pitanja moge alime fragmentirano citiraju i puštaju njihova predavanja kako su svi ovo zaslužili. Iako postoje argumenti da Allah. dž.š. opominje ljude kroz određene događaje u društvu i prirodi, mudrost je znati šta reći kome i u kojem trenutku. Za svaku situaciju islam ima lijek, i različito od situacije lijek se propisuje. Nažalost, kao što nadri-ljekari mogu ubiti čovjeka ako ne propišu pravi lijek za određenu situaciju, tako i nadri-daija, misionar može “ubiti” čovjeka iako mu je mislio dobro. Zato prvi princip u pozivanju i savjetovanju nekoga jeste da želimo drugima što i sebi. 

Zamislimo da smo mi oni koji su izgubili porodicu, imetak… u nepogodi i umjesto utjehe u tom teškom trenutku: da će biti sve u redu; da je Allah milostiv; da On najbolje nadoknađuje izgubljeno zahvalnima… od braće iz saffa dobijemo predavanja, blic-hutbe i tekstove kako je sve ovo rezultat naših grijeha i indirektnu poruku “i tvoj slučaj je predznak Sudnjeg dana, i ti si sam jedan od onih zbog kojih nas Bog kažnjava”.

Lik pravih misionara i daija u ovim trenucima pokazali su studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koji su pokušali utješiti tužne riječima, ali i važnije: djelom, prikupljanjem pomoći. Oni su djelom pokazali šta je islam i kako se musliman odnosi prema drugom muslimanu koji je pogođen nesrećom.

«Allahu je najmiliji onaj čovjek koji svojim lijepim savjetima ( riječima) uputi na pravi put najviše Njegovih robova.» (Ahmed)