Porijeklo vjere Bošnjaka: Direktna veza s Poslanikom, a.s.

Emir Softić, džemat Mravica-Galjipovci, MIZ Prnjavor

Porijeklo vjere Bošnjaka: Direktna veza s Poslanikom, a.s.

Na ove prostore islam je donio čovjek koga je pohvalio naš uzoriti Poslanik a.s., a to je naša direktna veza sa našim Poslanikom a.s. / Nemoguće da se naš poslanik Muhammed a.s. pohvalno izrazi o nekome ko bi iskrivio islam

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: ”Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih pobrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.” (En-Nahl, 18) Uistinu, blagodati koje nam je dao su bezbrojne, nije ih moguće izbrojati, a oni koji sumnjaju u ove časne Božije riječi neka onda pokušaju izbrojati blagodati koje su im besplatno date na raspolaganje, ali pri tome moraju voditi računa da budu iskreni i realni. Kud god se okrenemo, kud god pogledamo vidimo i osjećamo Allahove dž.š. blagodati koje nam je dao, a da ništa nismo morali dati zauzvrat. Zato to i jesu blagodati, jer su nam date, jer su nam darovane. Od mnogobrojnih blagodati jednu ćemo posebno izdvajiti, a to je blagodat vjere dini-islama. Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’ani Kerimu kaže: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. ” (El-Mā'ide, 3) Naš Gospodar nas obavještava da nam je našu vjeru usavršio, da nam je tom vjerom, nama datom, upotpunio Svoju blagodat prema nama i da je On svakako zadovoljan time da mi budemo pripadnici islama, odnosno da nam Islam bude vjera. Zato svaki musliman treba da bude svjestan da je islam velika blagodat kojom je počašćen, kojom je odabran, kojom je učinjen drugačijim i posebnijim.

Kolika je to blagodat, ali i čast potvrđuje i ajet u kome Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: ,,Onoga koga hoće – Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće – na pravi put izvodi.” (El-En'am, 39.) Nakon ovog ajeta nijedan musliman nema pravo da kaže da ga Allah, dž.š., nije počastio, da ga nije odabrao, jer uputa koju nam je Allah dž.š. podario je najljepši poklon, jedan od najvećih darova. On je nas odabrao da nas uputi, a to je najbolji dokaz Njegove ljubavi prema nama. Mi smo muslimani, a to je blagodat na kojoj svakodnevno trebamo biti zahvalni. Svoju zahvalnost svome Milostivom Gospodaru trebamo svakodnevno iskazivati čineći ono što je Allah dž.š. naredio i ostavljajući ono što je zabranio.

Prve generacije muslimana, ashabi Allahovog Poslanika a.s., bili su sretni što islam uče od Muhammeda, a.s. Generacije poslije njih su bile ponosne što islam uče od onih koji su se družili Allahovim Miljenikom. Mnoge generacije muslimana su se ponosile što su imale priliku da žive i uče sa nekim od najboljih alima koji su živjeli u njihovo vrijeme. Mi, Bošnjaci, muslimani se veoma često ponosimo našim precima od kojih smo sticali prva znanja o islamu. Ponosimo se djedovima koji su u najteža vremena obavljali hadž. Ponosimo se precima koji su radili najteže poslove a ipak su čuvali svoj post. Ponosimo se precima koji su krijući se obavljali i čuvali svoj namaz. I trebamo se ponositi što je među nama u našem narodu bilo onih koji su bili ponosni što su muslimani, koji su cijenili blagodat upute, koji su bili zahvalni Allahu dž.š. praktikujući islam, živeći islam.

Braćo u islamu, nažalost, mi nismo imali priliku da budemo ashabi Muhammeda a.s., nismo imali priliku ni da učimo od njegovih ashaba. Međutim, svako od nas treba da bude ponosan na činjenicu da nam je dini-islam donio čovjek o kome se Muhammed a.s. pohvalno izrazio u hadisu u kome stoji: ,,Sigurno će Carigrad biti osvojen, pa divan li je vojskovođa taj čovjek i divna li je ta vojska koja će to ostvariti.” (Sahih – Ahmed 4/235) Sultan Mehmed Fatih je oslobodio Carigrad, a on je oslobodio i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Tako je nama na ove prostore islam prenio čovjek koga je pohvalio naš uzoriti Poslanik a.s., a to je naša direktna veza sa našim Poslanikom a.s. Ovu činjenicu je važno spomenuti i isticati, posebno danas u ovim turbulentnim vremenima. Važno je jer je ovo jedan od dokaza da je do nas prenesena ispravna vjera, da nije iskrivljena, da nije pogrešana, jer je nemoguće da se naš poslanik Muhammed a.s. pohvalno izrazi o nekome ko bi iskrivio islam, ili o nekome ko bi ga prenio u pogrešnom obliku. Počašćeni smo islamom, počašćeni smo uputom, počašćeni smo i njenim donosiocem, pa budimo zahvalni na tim blagodatima koje nas odlikuju u odnosu na druge ljude!