Postite, bit ćete zdravi

Piše: ISMAIL HAVERIĆ, preporod.com

Postite, bit ćete zdravi

„Svaka stvar ima ono što je čisti. Ono što čisti tijelo je post, i on je pola strpljivosti.“ (Ibn Madže)

Svi ibadeti u islamu imaju svoj cilj i svoju svrhu, bez obzira da li nam je ona poznata ili nije. Kao što Uzvišeni Allah ništa nije stvorio bez svrhe, isto tako, On ništa nije propisao bez svrhe. Svaki propisani ibadet u islamu sadrži najmanje dva aspekta: prvi je reguliranje našeg odnosa prema Uzvišenom Allahu, a drugi je unaprjeđenje ili poboljšanje naših međusobnih odnosa. Naravno, Uzvišenom Allahu nije potreban naš ibadet – ibadet je potreban isključivo nama samima.

Ramazanski post je jedinstvena škola popravljanja i obnavljanja moralnih kvaliteta i zdravlja čovjeka u kojoj se učimo kako obuzdati i pobijediti svoje strasti i očuvati i popraviti zdravlje.

Savremeni nalazi medicinskih stručnjaka danas potvrđuju da post pozitivno utječe na ljudsko zdravlje. Nas muslimane tome je podučio naš učitelj Muhammed, a.s., koji je rekao: „Postite, bit ćete zdravi.“ (Taberani)

Osnovni cilj ramazanskog posta je da oplemeni srce i dušu, da pobudi čovječju svijest, ali i da, bude lijek za mnoga oboljenja. Post je lijek protiv savremenih bolesti žderanja i ugojenosti. Muhammed, a.s., kaže: „Najviše se svom Ummetu bojim ugojenih stomaka, lijenosti i duga spavanja.“ Zatim je rekao: „Pun stomak je najgora posuda.“ Sa zdravstvenog aspekta ramazanski post ima dvije komponente: duhovnu-mentalnu-psihičku i somatsku ili tjelesnu komponentu.

  1. Post i duhovno zdravlje

– S aspekta duhovnog zdravlja, post sputava duševne prohtjeve i strasti, pospješuje razboritost uma. Postom jačamo volju i navikavamo se na strpljenje. Postač trpi glad dok je pred njim ukusno jelo, trpi žeđ, a pred njim je hladna limunada, a u tome mu pomaže jaka volja. Post privodi čovjeka smirenju, te stvara i akumulira novi psihički potencijal za uspješno nošenje sa svakodnevnim stresnim situacijama.

– Ramazanski post predstavlja neku vrstu psihoterapije. Psihoterapeut dr. Martin Kojc u svojoj knjizi napisao je: „Post omogućava duhovnu transformaciju čovjeka, jer ga post oslobađa zamišljenih materijalnih veza i doprinosi da živi u skladu s duhovnim sferama.“

– Ramazanski post utječe na jačanje volje postača, osposobljava ga da kontrolira i gospodari svojim strastima, jača kod postača samoprijegor, razvija osjećaj za disciplinu. Post kao odgojni metod razvijanja samosavlađivanja, strpljenja i izdržljivosti, intenzivira razmišljanje postača o Stvoritelju i Njegovim blagodatima, Njegovoj moći i milosti prema vjernicima. Post osnažuje i čeliči karakter postača, snaži njegov duh i volju…

– Ramazanski post blagotvorno djeluje i na ozdravljenje karakternih osobina postača. Postač se suzdržava od laganja, ogovaranja, potvore, zavidnosti, kovanja neprijateljskih planova, što unaprjeđuje međuljudske odnose i razvija kohezivne snage koje jačaju porodične, komšijske i džematske veze, dovodi do stišavanja ili prekida ratnih dejstava, jer su prokleti šejtani vezani u toku ramazana, pa su njihovi utjecaji na ljude smanjeni.

– Međutim i najstrožiji post nema trajnog uspjeha ako istovremeno i čovječji duh nije upravljen prema uspjehu i ozdravljenju. Čak i kada bi tijelo bilo potpuno očišćeno od štetnih materija, uzročnik bolesti ne bi bio ostranjen, ako bi ostalo da vlada pogrešno duhovno držanje.

– I u psihijatriji, u liječenju šizofrenije, u blažoj formi, metoda posta pomaže, jer se „unutrašnji ljekar“ sam brine o dovođenju struktura u najprirodnije zdravo stanje.

– Ramazanski post ima i socijalni aspekt jer se prisjećamo i saosjećamo sa svim napaćenim, gladnim i iznemoglim time što dijelimo iste osjećaje s njima. Post smekšava srce bogatih i podstiče ih na pomaganje i udjeljivanje siromasima i potrebnim.

  1. Post i tjelesno zdravlje

– Zdravlje je fizičko, psihičko i socijalno blagostanje, a ne samo odsutnost bolesti i orohnulosti.

– Zdravlje je vrhovno bogatstvo ovog svijeta i jedna od najvećih blagodati kojima je čovjek darovan. Onome kome je podareno zdravlje u tijelu i duhu ima mogućnost da saznaje, radi, bude uporan i bori se za svoju vjeru, porodicu, imetak i domovinu. Takav može obavljati ovosvjetske dužnosti na najbolji način, dok bolesnik to nije u mogućnosti.

Koristi posta za ljudsko zdravlje

– S aspekta somatske ili tjelesne komponente posta i utjecaj posta na fizičko zdravlje postača, moramo poći sa stanovišta da je post namijenjen zdravim osobama i da se preporučuje zdravima.

– Naučnici se slažu da zahvaljujući postu, tijelo usmjerava energiju s varenja hrane na druge značajne aktivnosti: zacjeljivanje rana, intelektualni rad i savladavanje bolesti.

– Sa fizičkog aspekta post smanjuje količinu masnog tkiva, smanjuje površinu gdje se skladište otrovne lipofilne materije kojih je u ishrani savremenog čovjeka veoma puno (lijekovi, pesticidi, prerađena hrana, konzervansi, boje itd.) koji su nerijetko uzrok pojave malignih i drugih oboljenja. Smanjuje se nivo masnoća u krvi, holesterola i triglicerida koji su osnova ili najznačajniji riziko faktor pojave arteroskleroze, oboljenja krvnih sudova koje je opet preduvjet nastanka infarkta, kako srčanog tako i moždanog. Tokom posta štedi se snaga srčanog mišića s obzirom da ne mora da pumpa krv kroz ogromnu mrežu kapilara u crijevnim resicama čija površina iznosi oko 250 m².

Važno je naglasiti da sve preuzete hranljive materije iz krvi od strane crijevnih resica sada idu u jetru koja svojim mnogobrojnim sitnim krvnim prostorima, gdje će se tvari prerađivati, što predstavlja aktivnu fazu jetre.

– Odmaranje od jela i pića tokom posta, donosi organizmu ogromne koristi. Srce za vrijeme posta uštedi oko 14.000 otkucaja u 24 sata, što povoljno djeluje na rad srca i pospješuje intelektualne sposobnosti postača. Vid se izoštrava i postač poslije posta vidi dva puta bolje, nego prije posta.

– Prilikom posta funkcije svih organa su smanjene. Organizam se praktično odmara, iz rezerve nadoknađuje utrošenu energiju. Stomak miruje, krvotok se pravilno rasporedi, pa i mozak dobija potrebnu količinu krvi, jer organi za varenje „ne kradu“ krvi više nego što im treba. Mozak radi logički, priliv misli je normalan, rezoniranje je bistro. Strasti se smiruju, nagoni ustupaju mjesto razumu.

– Priroda se pobrinula da sistem trošenja i taloženja prljavštine u organizmu dovode u red, da izvrši „remont“ snaga sopstvenog organizma. Postom se prisiljava organizam da se prihvati tog posla.