Primjeri svakodnevnih prilika za dobročinstvo u hadisu

Primjeri svakodnevnih prilika za dobročinstvo u hadisu

Od Ebu Hurejre r.a. se prensi da je Muhammed a.s. rekao: “Na svaki ljudski zglob, svaki dan u kojem sunce izađe daje se milostinja: ako dvojicu pomiriš, to ti je sadaka; ako nekom pomogneš da na konja uzjaše il mu pomogneš da prtljag na konja natovari, i to je sadaka; lijepa riječ je sadaka; svaki korak koji načiniš radi namaza je sadaka; da s puta ukloniš ono što prolaznike uznemirava i smeta im – i to je sadaka.”

U pogledu Poslanikovih a.s riječi da se na svaki zglob svakog dana daje milostinja, kaže se sljedeće. Zglob je dio ljudskog tijela, a navodi se da ih ima 360 i da je za svaki od njih čovjek dužan podijeliti sadaku svaki dan.

Uz ono što je naša zvanična percepcija sadake, ovdje se misli i na činjenje dobra u širem smislu, što se uočava u primjerima koje Poslanik a.s. navodi u nastavku svog iskaza.

Svako dobro djelo, kao što je izgovaranje riječi kojima se veliča Allah dž.š. ili koraci koje čovjek učini sa namjerom da pristupi na namaz, prema Poslanikovom a.s. hadisu imaju težinu da se vrednuju kao sadaka. Ovo je posve jednostavan način za odgovoriti na hadisku preporuku i treba ga iskoristiti.

Cilj sadake u njenom osnovnom značenju je pomaganje onome kome je pomoć potrebna. To se uglavnom radi davanjem nečega od materijalnih dobara, što će biti od koristi. Ovaj hadis proširuje spektar mogućnosti za davanje sadake na bilo koji oblik pomoći.

Sklanjanje smetnje sa puta olakšat će putovanje onome ko mora putovati, pomoć nekome dok čini nešto što iziskuje fizički napor znači olakšanje i kraći vremenski period koji je potreban da se to učini. U primjeru iz hadisa navodi se pomoć prilikom jahanja konja ili utovaranja tereta, a odnosi se na bilo koji oblik radne obaveze.

Važno je i korisno u vlastitoj svakodnevnici prepoznavati prilike za sadaku i iskorištavati ih.