Temelj zdravog društva

Redakcija, preporod.com

Temelj zdravog društva

Kriza postmodernizma zahvatila je porodicu koja je ćelija društvenog prosperiteta. Udarom na porodicu izvršen je atak na ljudsko dostojanstvo i prosperitet. Mnogi se pitaju gdje je spas, utočište i rješenje od velike pošasti našeg doba?!

Postmoderno doba u kojem živimo je okarakterisano kao doba sveopće krize koja ugrožava sve segmente ljudskog života. Na svo žaljenje, ta kriza je poljuljala temelje porodice narušivši njenu svetost, ljepotu i značaj. Ta kriza se ogleda kroz neke jasne pokazatelje kao što su: promovisanje vanbračnih zajednica, sve manja komunikacija između članova porodice, narušenost autoriteta roditelja, neposluh djece prema roditeljima, sve je manje vremena za porodični obrok, povišena stopa porodičnog nasilja roditelja prema djeci i obrnuto itd. Stoga postoji bojazan da porodični brod ubrzano tone, a da mi nijemo posmatramo. Da stvar bude još gora, od ove krize nije niko imun, sve naše porodice mogu postati hronični bolesnici.Ljudsko biće prema svojoj naravi ima potrebu za porodicom, da bude dio porodice i da dijeli svoje ljudske aktivnosti u porodičnom okruženju. Allah dž. š. odredio je da se čovječanstvo nastavlja putem osnivanja porodice kao osnovne ćelije društva, a za formiranje porodice je neophodan brak, tako da Islam na instituciju braka, odnosno porodice, gleda kao na sami temelj društva koji se nažalost danas potkopava promocijom vanbračnih zajednica i sve češćom legalizacijom tzv. istospolnih brakova.

Allah, dž.š., u 71. ajetu sure En-Nahl kaže: “Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču?”

Razumijevajući Allahove, dž.š., riječi razumijemo da je porodica blagodat, ukras i zadovoljstvo. Ko porodicu niječe ili stavlja u drugi plan svog življenja, taj poriče Allahove blagodati i niječe istinu koja produbljuje vjerska uvjerenja.

ŠTA JE TO PORODICA?

Porodica se definira kao osnovna društvena ćelija i kao jedna od najsloženijih, najstarijih i najtrajnijih društvenih grupa. Ona zahvata vrlo različite strane ljudskog života. Biološka funkcija porodice, ogleda se u zadovoljavanju emotivnih potreba, reprodukciji, tj. u rađanju i odgoju nove generacije, odnosno produžavanju ljudske vrste.

Socijalna funkcija porodice se ogleda u odgoju i brizi za potomstvom, do zaštite od napada i ugrožavanja slobode pojedinca. Ekonomska funkcija se ogleda u materijalnom potpomaganju članova porodice kako bi isti uživali osnove ljudskog dostojanstva. Duhovna funkcija porodice je najobuhvatnija i najznačajnija. Obezbjeđuje dobre osnove u moralnom životu gdje favorizira i podržava pojedinca da svoj život živi moralno, plemenito i u duhu vjerskih postulata. Cilj islama jeste formulisanje jakog i zdravog društva, a pretpostavka za to jeste zdrava i jaka porodica. Intencije naše plemenite vjere su časne, uzvišene, ohrabrujuće i prirodne ljudskoj egzisteniciji na dunjaluku.

MUSLIMANSKA PORODICA – NEIZMJERNO BLAGO

Uzvišeni Allah je rekao: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.

Početak izgradnje jake i zdrave porodice, kao preduslova jakog društva, počinje odabirom supružnika. Božiji Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., kaže: Ženu udaje jedna od četiri stvari: njeno bogatstvo, njena ljepota, njen ugled i njena vjera. Oženi se vjernicom, Bog ti dao svako dobro.”

Muslimanski dom je jezgro muslimanske porodice i ćelija iz koje se, zajedno sa drugim ćelijama, sastoji to živo tijelo zvano ‘islamsko društvo’. Dom (kuća) je tvrđava ove vjere. Tvrđava mora biti kompaktna iznutra, čvrsta sama po sebi – kaže Sejjid Qutb. Neophodna je i majka muslimanka. Sam otac (babo) musliman nije dovoljan za osiguranje tvrđave. Neophodni su i otac i majka da vode brigu o sinovima i kćerkama. Stoga je Kur'an objavljen muškarcima i ženama. Vjernicima je dao obavezu samih sebe i svojih porodica kada Allah dž.š. kaže: “O vjernici, sebe i porodice svoje čuvajte od džehennemske vatre” – naglašava on.

Djeca su ukras ovoga svijeta, ukras porodice i ljubav prema njima je urođena kod njihovih roditelja, zbog ovoga oni se raduju njihovom dolasku i pripremaju se za njihovo čuvanje i trude se da obezbijede sveobuhvatno dobro za njihovu budućnost gdje ddgoj i vaspitanje djece biva obostrana obaveza.

Drugi halifa Omer, r.a., često je ponavljao “Odgoji svoga sina, jer ćeš biti pitan, kako si ga odgojio i šta si ga naučio, a sin će biti pitan, je li ti činio dobročinstvo i je li ti bio pokoran?” Dakle, prvo se djeci mora pružiti dobar odgoj, pa tek onda od njih očekivati hairli ponašanje. Muhammed a.s. čini dovu Allahu dž.š. za roditelje koji se trude da odgoje svoju djecu: “Neka se Allah smiluje roditelju, koji se trudi i pomaže svoje dijete da nauči i izvršava ono što je dobro”.

Porodični program u islamu je obavezao roditelje da lijepo, u duhu islama, odgoje svoju djecu i poziva ih na obavezu odgojnog vaspitanja, da im budu primjer, da im budu motiv za sreću i radost.

Poslanik a.s., naglašava odgovornost oba roditelja u obavezi starateljstva, odgoja i obrazovanja. Od Abdulaha ibn Omera, r.a, se prenosi da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: ‘Svi ste vi pastiri i svako će biti odgovoran za svoje stado, vođa, vladar je pastir (svom narodu) i biće odgovoran za svoje stado, čovjek je pastir u svojoj porodici i biće odgovoran za svoje stado, žena je pastirica u kući svoga muža i biće odgovorna za svoje stado, sluga je pastir (i čuvar) imovine svoga gospodara, i biće odgovoran za svoje stado. Ukratko, svako je pastir i svako će biti odgovoran za svoje stado.” (Mutefekun ‘alejh)

PORODICA KROZ PRIZMU SADAŠNJOSTI

Savremena porodica suočava se sa planetarnim iskušenjima i problemima. Savremene pošasti: droge, alkohol, igre na sreću, mas mediji i neprakticiranje vjere produbljuju krizu koja ne bira i ne pita već samo razara i pustoši. Sadašnjost nam je ovakva: članovi porodice imaju malo vremena da budu zajedno. Komunikacija među supružnicima je smanjena na minimum. Roditelji imaju malo vremena da se aktivno bave odgojem i obrazovanjem svoje djece onoliko koliko im je potrebno pa su takvi izloženi svim gore pobrojanim pošastima. Djecu treba vratiti kući, tj. roditeljski život se treba i mora reformisati u duhu islama. Djecu treba vratiti da budu doista djeca koja neće zaboraviti na svoje roditelje. Roditelji su čuvari, staratelji i pastiri svoje djece i kao takvi neće degradirati svoju časnu zadaću odgoja i obrazovanja.

  1. Mediji u zadatku dehumanizacije porodice

Posebno ističemo problem medija koji polahko preuzimaju vodeću ulogu u desakralizaciji i dehumanizaciji ljudskog života, posebno onog muslimanskog. Nerijetko se populariziraju vanbračni odnosi, blud, građanski neposluh, odvajanje vjere od svakodnevnog življenja, uživanje u haramima (alkohol i droge). Evidentna je intencija da se u društvu naruši moral, sram, stid, saosjećanje zbog tzv. modernog/savremenog življenja koje Zapad favorizira kao najbolji mogući način življenja. (Ne)moderni mediji vam velikodušno savjetuju da uz nogometnu utakmicu uživate uz koje pivo. Sve više se potenciraju istospolni brakovi, gdje se građanstvo želi uvjeriti da je to sasvim prirodno i da je to danas vrlo pozitivno. Druga, ali ništa manje odvratna propaganda jeste populariziranje vanbračne zajednice, gdje se živi bez bračnog ugovora i po mogućnosti bez djece. Ovo je direktna kontradikcija onome što je preporučio Muhammed, a.s.,: “Ženite se i množite, jer ja ću se na Sudnjem danu ponositi vašom brojnošću”.

Allahov Poslanik, a.s., je čuo jednog čovjeka kako kritikuje svoga brata zbog njegovog prevelikog stida, pa mu je rekao: “Okani ga se, stid samo dobro donosi.”

Uredna i harmonična porodica zna za red i prava, koja se poštuju i primijenjuju u životu. Porodica, u pravom smislu te riječi, opstaje samo uz međusobno uvažavanje svih članova. Posebno je važno da se poštuje stariji i da se bude obazriv prema mladima.

Božiji Poslanik, s.a.v.s., veli: “Nije od nas onaj ko ne poštuje starijega, i ko nije milostiv prema mlađima.”

  1. Porodično nasilje

Ozbiljan problem koji je prisutan u našem društvu je nasilje u porodici koje može biti upražnjeno na mnoge načine. Još je veći problem što se pojedinci u svom nasilničkom djelovanju prema svojoj porodici skrivaju iz islama, redovni su u džamiji, poste i dr. Međutim, u kući su strah i trepet i oglušuju se na savjete Muhammeda, a.s. koji je rekao: “Najpotpuniji ljudi imanom su oni sa najljepšim ahlakom, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

U drugom hadisu Poslanik, a.s., veli: “Nije jedini oblik džihada da se čovjek s oružjem u ruci bori na Allahovom putu, nego je i ovo džihad: pažnja prema roditeljima, briga o djeci i porodici, te briga o sebi, kako čovjek ne bi pao na teret drugima”.

Hasan El-Basri je rekao: “Dobročinitelji se prepoznavaju po iskrenosti u govoru, čuvanju emaneta, ispunjavanju obaveza, neuobrazenosti, obilaženju rodbine, samilosti prema slabima, činjenju dobra, lijepom odgoju i ponašanju, obilju blagost i širenju znanja”.

  1. c) Vanbračna djeca – djeca rađaju djecu

Problem da djeca rađaju djecu je uveliko prisutan u našoj društvenoj zajednici. Statistika je po tom pitanju neumoljiva. Od 2001. do 2008. godine u Federaciji BiH porodilo se čak 49 djevojčica mlađih od 15 godina. Alarmantan je podatak da je 1.953 djece rođeno izvan braka pretprošle godine. Porast broja vanbračne djece u našoj državi pokazatelj je da brak kao institucija više nije izražen u patrijarhalnom smislu kao ranije. Osnove braka se ruše i u prijelazu između patrijarhalnog i modernog sistema sigurno će biti dosta pojava koje će degradirajuće djelovati na kompaktnost porodice.

UMJESTO EPILOGA

Da bi porodica bila zdrava i u duhu islama treba ispunjavati slijedeće:

  1. Odabir bračnih drugova treba biti prema Poslanikovim, a.s. uputama: “Odaberi onu (onog) sa vjerom, ruke ti se pozlatile.”
  2. Primjena islamskih principa u zajedničkom životu, međusobno ustrajavanje na putu primjene vjerskih postulate, da žive živi ISLAM. To znači da nepokolebljivo vode računa o redovnom obavljanju namaza, davanju zekata, klanju kurbana, postu, hadždžu, učenju Kur`ana, naređivanju dobra, a zabranjivanje zla i dr.
  3. Slanje djece u mektebe, kako bi se podučavala u duhu islama i kako bi stekla neophodna znanja-informacije, vještine i navike.
  4. Briga o moralnom životu svih članova porodice. Prenosi Ebu Hurejre r.a., a bilježi ga Ebu Davud, hadisu u kome Allahov Poslanik, Muhamed a.s., kaže:”Tri osobe neće ući u Džennet niti će Allah dž.š. na Sudnjem danu u njih gledati: dijete neposlušno prema roditeljima, razgolićena žena koja se poistovjećuje s ljudima (tj. oblači mušku odjeću) i čovjek koji ne vodi računa o moralu svoje porodice.” To znači da porodica mora biti moralna, da mora biti protiv svih amoralnih sadržaja kojim se ljudi današnjice doslovno truju. Najbolji način u ostvarenju toga jeste slijeđenje Muhammeda, a.s.