U dobru se pomažu vjernici

U dobru se pomažu vjernici

„Jedni druge pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“ (Maide:2)  „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i namaz klanjaju i zekat daju i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima  će se Allah sigurno smilovati, Allah je doista silan i mudar.“(Tewba:71)

Poslanik je rekao: „Vjernici su u međusobnoj ljubavi,  samilosti i potpomaganju kao jedno tijelo. Ako prst zaboli cijelo tijelo je angažovano na pomoći i zaštiti – cijelo tijelo bol osjeća“. (Buhari i Muslim)

Vjernika, između ostalih osobina, krasi i briga za druge, krasi ga spremnost da pomogne, i brigu i nevolju od drugog otkloni. Poslanik nas je podučio da je kod Allaha dž.š., vrijednije priteći u pomoć potrebnom nego čitav mjesec dana provesti u džamijskom itikafu.

Hatim el Esamm je rekao: „Ko tvrdi tri stvari, bez druge tri, lažac je:

– Ko tvrdi da voli Allaha bez čuvanja i sustezanja od Njegovih zabrana, lažac je.

– Ko tvrdi da će u Džennet bez udjeljivanja od svog imetka, lažac je.

– Ko tvrdi da voli Poslanika, bez ljubavi prema siromašnima, lažac je“.