Uči Knjigu kao da je tebi objavljena

Uči Knjigu kao da je tebi objavljena

„Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.“(El-Hašr:21)

Kur'an je bezvremensko sidro u moru prolaznosti. Knjiga u kojoj nema sumnje, lijek i milost vjernicima, Uputa bogobojaznima, Mudra opomena, Mjerilo vrijednosti, Kriterij razlikovanja dobra od zla. Ali, neka su srca tvrđa od planina, stijena i kamenja.

Tako je Svevišnji opisao srca Benu Israila: „Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. – A Allah motri na ono što radite.“ (El-Bekare: 74)

Muhammed Ikbal veli: „Nijedan mi savjet nije pomogao koliko savjet moje majke koja mi je dok sam bio mlad govorila: ‘Sinko, uči Kur'an kao da je tebi objavljen.“

Neki vrli prethodnici su govorili: „U početku nisam nalazio slast u učenju Kur'ana, sve dok mi Allah nije podario blagodat, pa sam ga poslije učio kao da ga slušam od Poslanika dok ga uči ashabima. Onda mi je Allah podigao stepen, pa sam ga učio kao da ga slušam od Džibrila dok ga prenosi Poslaniku, a.s. Zatim mi je Allah džellešanuhu podigao još jedan stepen, pa sam ga učio kao da ga slušam od Njega.“