VIDEO: Ibadet-veza sa Stvoriteljem – Islamski propisi o smrti, ukopu i posmrtnim običaj

VIDEO: Ibadet-veza sa Stvoriteljem – Islamski propisi o smrti, ukopu i posmrtnim običaj

U 29. emisiji “Ibadet-veza sa Stvoriteljem, radija Islamske zajednice BIR, gostovao je dr. hfz. Elvir Duranović, naučni saradnik na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka. Tema emisije bila je “Islamski propisi o smrti, ukopu i posmrtnim običajima u praksi bh. muslimana”.

Saznajte odgovore na sljedeća pitanja:

Zašto idemo na žalost?
Ko je najpozvaniji da okupa ili ogasuli umrlog i koji su uvjeti za gasala?
Ko je najpreči da klanja dženazu umrlom i imaju li u tome prednost članovi porodice?
Postoji li određeno vrijeme koje je najbolje za klanjanje dženaze i može li se ona obaviti na mezarju?
Koliko je važno da dženazi prisustvuje veći broj ljudi?
Kakva je nagrada za one koji klanjaju i isprate dženazu?
Koliko ima osnova voditi računa o mjestu ukopa mejjita?
Zašto se traži halal za umrlog?
Kojih pravila bi se trebali pridržavati kada je u pitanju posjeta kaburovima i mezarlucima?
Šta možemo učiniti za naše umrle?

29. emisija Ibadet-veza sa Stvoriteljem emitovana je u petak 26.02.2016. godine.

Urednik serijala Edin Spahić.