Više svijesti u brizi prema mladima

Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski

Više svijesti u brizi prema mladima

Poznato je da su tokom cijele ljudske povijesti brojne društvene aktivnosti usmjerene na brigu i obavezu prema mladima. Ishodište te brige predstavlja porodica, kao nukleus ljudske zajednice. Pored porodice, društva su razvila mnoge ustanove koje pomažu mladima da se pravilno razvijaju i pripremaju za važne društvene uloge.

Uglavnom se ulažu napori u osiguravanje materijalnih pretpostavki za pomoć mladim ljudima, ali briga za odgoj i duhovni napredak mladog čovjeka je nesumnjivo važnija. S tim u vezi, pitanje morala i odgoja mladih ljudi treba da bude jedna od primarnih zadaća društvenih institucija.

Mektebi i vjeronauka u školama i danas imaju nezamjenjivu odgojnu ulogu za veliki broj djece i omladine.

Neophodno je da stalnim analizama našeg uspjeha u mektebu i školama s najvećom odlučnošću popravljamo uvjete koji će nas voditi boljim rezultatima.

Polazeći od naravi misije Islamske zajednice, svijest i odgovornost za duhovne vrijednosti djece i omladine treba da budu na najvišoj razini njenih prioriteta. Naš uspjeh u tome mogao bi biti najbolji odgovor na poziv Allaha Uzvišenog: „O, vjernici, pobrinite se o sebi!“ (El-Maide, 105.) Zato se naša svijest treba i može produbljivati a naši napori u radu s djecom i mladim ljudima uvećavati. Allahovi miljenici Ibrahim i Ismail, a. s., pokazali su s kolikom žrtvom na tom putu treba istrajavati. To i mi simbolično potvrđujemo svake godine svojim kurbanom, koji je u osnovi porodični ibadet, zasnovan na takvaluku i želji da naša djeca budu sačuvana na najboljem putu.

Ovaj suštinski motiv koji nalazimo u kurbanskoj žrtvi treba da nas pokreće na snažniju i svestraniju aktivnost za dobrobit našeg potomstva i za našu budućnost. Stoga nam se valja temeljitije preispitivati koliko činimo da primjereno i efikasno odgovorimo ovako zahtjevnoj zadaći. Vidljivo je da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokazuje sve više spremnosti na razvijanju aktivnosti među mladima. Međutim, nužno je ubrzati korake kako bi se poboljšao rad s mladima na svim razinama naše Zajednice. Mislimo da je jasno da već danas možemo mnogo više učiniti ako jedni druge snažnije podstičemo i ako nam to bude zajednička preokupacija.

Značajan broj naših sredina su već mogle imati obdaništa. Rijetki primjeri takvih poduhvata koje smo postigli nesumnjivo kazuju koliko su potrebne ove ustanove koje je Islamska zajednica do sada osnovala.

Mektebi i vjeronauka u školama i danas imaju nezamjenjivu odgojnu ulogu za veliki broj djece i omladine. Neophodno je da stalnim analizama našeg uspjeha u mektebu i školama s najvećom odlučnošću popravljamo uvjete koji će nas voditi boljim rezultatima.

Ovom prilikom namjeravamo posebno potcrtati važnost programa našeg rada sa srednjoškolcima i studentskom omladinom. Na tom planu smo do sada najmanje učinili, a naši rezultati su, konsekventno tome, i najskromniji. Ako želimo da se naš identitet sačuva i da tradicionalne vrijednosti unutar muslimanskih porodica i džemata budu postojane, onda je naše djelovanje u ovoj populaciji doista jedan od najvećih imperativa. S tim u vezi, valjalo bi imati na svim nivoima u Zajednici (od Rijaseta do džemata): jasan koncept, konkretne planove, budžete za realizaciju planova, kontinuiranu edukaciju za imame i vjeroučitelje, veći broj obučenih i pripremljenih daija za ovu misiju… Potrebno je uložiti napore kako bi se na nivou džemata i medžlisa postigle pretpostavke za sedmična druženja, mjesečne tribine, prigodne svečane programe za mlade… Također, bilo bi važno uspostaviti namjenske fondove, gdje god je to moguće, iz kojih bi se ulagalo u stipendije učenika i studenata, njihove edukativne ekskurzije, katedre, kurseve, nagrade za one koji postignu najbolje rezultate na ovom polju rada. Neka bude naše sistemsko opredjeljenje da džamije i druge objekte gradimo s pratećim prostorima za rad s mladima, a tamo gdje je moguće da se izgrade i namjenski omladinski centri.

Među mladim ljudima se mora neprestano bdjeti, «voditi ih za ruku», kako bi ih se čuvalo u okrilju moralnog života i naše islamske tradicije, stoljećima njegovane. Uvijek nam valja imati na umu da je priroda mladog čovjeka krhka i veoma podložna ideološkoj propagandi i utjecajima s raznih strana što nam može donijeti velike nevolje i nesagledive posljedice.

U ovakvim aktivnostima, posebno mjesto imaju medrese i islamski fakulteti. U njihovim programima rada je uvijek moguće dodatno ulagati napore, kako na planu odgoja učenika i studenata tako i njihove pripreme da oni lijepom riječju i dobrim djelom budu najbolji primjeri u svojoj generaciji i aktivni u širenju naših vrijednosti među mladima. Dobro organizirane mreže alumnista iz ovakvih ustanova danas mogu imati iznimno značajnu ulogu u povezivanju mladih generacija, i u razvijanju i očuvanju njihove samosvijesti.

Vjerujem da naš odnos prema mladima možemo unapređivati, i kvalitativno i kvantitativno! Neka nam u tome Uzvišeni pomogne.

preporod.com