Vrijeme obračuna

Vrijeme obračuna

Naravno, tekst nije posvećen ni aktuelnom fenomenu ”buđenja” Bliskog Istoka, niti eventualnih sličnih scenarija u našoj zemlji, jer kod nas i pored više od pola miliona ljudi koji imaju svoje profile na Facebook-u, koji je, k'o biva, imao ključnu ulogu u organiziranju protesta i revolucija na Bliskom Istoku i kada bi neko želio da napravi slične proteste, imao bi veliki problem da narodu objasni protiv koga su usmjereni protesti i koga to treba mijenjati, budući da mi peti mjesec nakon izbora nemamo formiranu vlast. Period ili vrijeme obračuna je ustvari period završetka stare i početka nove godine koji nameće potrebu inventure i obračun urađenog u prethodnoj godini. Posebno je, za firme, period obračuna tj. završnih računa, aktuelan u prva tri mjeseca nove godine. Za muslimana pomenuto vrijeme obračuna, u kojoj god on formi bio, je samo ‹›mini›› obračun, koji se sam po sebi nameće svake godine svakoj iole svjesnoj, zreloj osobi, a da u stvari, pravo vrijeme obračuna sve ljude čeka na Danu Sudnjem i svijest o toj činjenici doprinosi njegovom odgovornom pristupu godišnjem obračunu. U ovom tekstu ćemo za one koji u prvom redu misle na sopstvenu budućnost i dobrobit, ali i dobrobit cjelokupnog društva, dati nekoliko napomena vezanih za temu koja bi trebala biti aktuelna za ovaj period, a to je obračunavanje zekata, farza, neupitne obaveze i islamskog šarta. Iako je kod nas uobičajeno da se zekat obračunava i daje u toku mjeseca ramazana, od posebne je važnosti za svakog pojedinca, a za vlasnike firmi posebno, da ukoliko su dali zekat za prethodnu godinu, još jednom u završnom obračunu provjere, da li su ga obračunali na odgovarajući način ili ako nisu, da iskoriste završni, godišnji obračun i ujedno obračunaju i daju zekat. Osim što treba imati na umu pomenuti Dan Suda, svaki musliman koji posjeduje imovinu koja podliježe obavezi davanja zekata, a koja dostiže ili prelazi vrijednost nisaba, treba biti svjestan činjenice da jedan od najboljih načina da se osigura, zaštiti i unaprijedi postojeća imovina je upravo ispravno obračunavanje i izdvajanje zekata iz nje. Stoga, navodimo nekoliko napomena važnih za sam čin obračunavanja zekata.

Principi i redoslijed postupaka prilikom obračunavanja zekata

Obračunanje zekata vrši se po tačno određenim pravilima, propisanim posebno za svaku od više vrsta imovine koja podliježe obavezi obračunavanja i davanja zekata. Prilikom priprema i samog obračuna zekata neophodno je uraditi slijedeće:

1. Odrediti datum obračuna zekata

Datum obračuna će se odrediti na osnovu datuma kada smo stekli imovinu u vrijednosti nisaba i to će biti odrednica za sve naredne godine, ukoliko budemo imali imovinu koja podliježe obavezi davanja zekata, u vrijednosti nisaba. Od datuma kada je naša, pomenuta imovina, dostigla vrijednost nisaba, sačekat ćemo godinu dana i na taj datum slijedeće godine obračunati zekat na nju, ukoliko ona i dalje dostiže ili prelazi vrijednost nisaba. Ovo pravilo se ne odnosi na obračunavanje zekata na poljoprivredne proizvode, rude, minerale i dobivene rente za iznajmljivanje nekretnina, na koje se zekat obračunava i daje odmah nakon ubiranja, vađenja ili dobijanja dobiti od toga. Obračunskom godinom se smatra hidžretska-lunarna godina. U slučaju da je zekatni obveznik na početku obračunske godine imao više sredstava na koja je dužan dati zekat nego na kraju godine, datuma obračuna, tj. da se njegova imovina umanjila, ali ne i postala manja od vrijednosti nisaba, također je dužan dati zekat na osnovu stanja na datum obračuna. Ukoliko se obračun vrši za godinu prema gregorijanskom kalendaru tada će se obračunavati zekat od 2,5776%.

2. Odrediti koja je to imovina u našem vlasništvu na koju smo dužni izvršiti obračun i izdvojiti zekat i razdvojiti je u odgovarajuće grupe

Budući da postoji više vrsta imovine na koju je vlasnik obavezan obračunati i dati zekat, potrebno je prilikom obračuna voditi računa da se izvrši odgovrajuća klasifikacija imovine, kako bi taj obračun bio pravilan i vlasnik ispunio svoju obavezu na odgovarajući način, a ujedno izbjegao mogućnost pogreške koja uključuje i davanju zekata na imovinu na koju vlasnik nije dužan ili na imovinu koja pojedinačno ne dostiže vrijednost nisaba. Tako se u jednu vrstu mogu svrstati i zajedno obračunavati novac i njegovi ekvivalenti, dionice, vrijednosni papiri, obveznice, štednja i životna osiguranja (tekaful) koja uključuju štednju, trgovačka roba i novac dobiven od prodaje, iznajmljivanja nekretnina i drugih vrsta poslovanja, kao i mjesečna primanja od kojih realno ostaje određeni višak sredstava nakon izmirenja realnih troškova i potreba. Također, ovdje se mogu uključiti i prihodi tj. neto dobit od svih vrsta poslovne djelatnosti koja donosi dobit uključujući prodaju poljoprivrednih proizvoda, meda, rude, minerala, informatičkih i marketingških usluga i sl. Druga vrsta imovine koja se obračunava je zlato, zlatni nakit i ostali predmeti i stvari od zlata. Treća vrsta je srebro, srebreni nakit i razne vrste predmeta i stvari od srebra. Četvrta, koja se obračunava zasebno, su poljoprivredni proizvodi, dok je peta stoka. Međutim, generalno je pravilo da se u prvu vrstu imovine za obračun, uključe i zlato, srebro, poljoprivredni proizvodi, stoka i minerali i rude, ukoliko se oni koriste prvenstveno za prodaju i tako dobivaju status trgovačke robe.

3. Definirati troškove koji se oduzimaju prilikom obračuna zekata

Troškovi koji se oduzimaju od ukupne imovine na koju se daje zekat podrazumjevaju, u slučaju davanju zekata na primanja, realne troškove života kao što su hrana, odjeća, režije, rate kredita i sl. U slučaju davanju zekata na trgovačku robu, štednju, dionice, nekretnine, poslovanje, podrazumjevaju troškove poslovanja, obaveze prema dobavljačima, rate kredita i ostale realne troškove u toku obračunske godine, s tim da se prilikom zekata na dobit i štednju ne oduzimaju svi troškovi koje je davalac zekata imao u toku godine, jer su oni podmireni iz tekućih godišnjih primanja i ne mogu se dva puta oduzimati od osnovice za obračun zekata. Važno je istaći da se u slučaju zaduženja i kredita oduzimaju samo rate kredita i obaveze koje je zekatni obaveznik dužan dati u toku obračunske godine, a ne cjelokupan kredit i zaduženje, a da se ukupan godišnji iznos rata i zaduženja oduzima samo u slučaju obračuna koji se radi na osnovu godišnjeg finansijskog izvještaja kompanija, dok se u slučaju fizičkih lica i pravnih lica koji ne obračunavaju zekat po ovom osnovu, ovaj ukupan iznos ne oduzima, jer se rate vraćaju sukcesivno svakog mjeseca iz redovnih mjesečnih primanja i ne mogu se dva puta oduzimati.

4. Odrediti osnovicu za obračun zekata

Osnovica za obračun zekata dobije se tako što se od ukupne imovine na koju smo dužni obračunati i dati zekat, oduzmu troškovi vezani za nju i realni troškovi za stvarne potrebe, što je pojašnjeno u prethodnom paragrafu. Veoma je važno prilikom samog pristupa obračunu zekata razumjeti pojam nisaba. Nisab je određena vrijednost ili količina imovine koju fizičko (pojedinac)ili pravno lice (firma) treba posjedovati tokom godinu dana da bi podlijegalo obavezi zekata.Nisab podrazumijeva vrijednost ili količinu imovine koja prelazi osnovne životne potrebe, kao što su hrana, odjeća, kuća, stan, prijevozno sredstvo, osnovna sredstva za poslovanje i troškovi vezani za pobrojano. Nisab za 1431.-1432./2010.-2011. godinu iznosi 5.810,00KM/2.970,00€.

5. Definirati u čije ime se obračunava i daje zekat

  1. Pojedinac, fizičko lice daje zekat na svoju imovinu i imovinu svoje porodice (za maloljetne članove porodice, dok imovina supruge i punoljetnih članova porodice, ukoliko je razdvojena, bit će njihova obaveza i predmet posebnog obračuna);
  2. Partnerstvo, U slučaju partnerstva, svaki partner u poslu ili vlasništvu dužan je dati zekat na procenat vlasništva u njegovom posjedu;
  3. Investicijske kompanije, Zekat se obračunava i daje na osnovu broja i vrijednosti dionica ili druge vrste imovine i dijeli se, u slučaju da kompanija ima više vlasnika, prema procentu njihovog vlasništva;
  4. U slučaju udruživanja rada, ideja, znanja i kapitala (mudarabah), radnik, nosioc ili egzekutor određenog projekta (mudarib) će zekat obračunati i dati na osnovu ostvarenog profita od tog partnerstva, posla, dok će finasijer, investitor (mumawwil) zekat obračunati i dati na kapital koji podliježe obavezi davanja zekata i profit kompanije ili projekata, umanjen za profit mudariba i troškove poslovanja.

Više informacija o obračunu zekata možete saznati na http://zekat.rijaset.ba