Atik-Savska džamija: Promovisana knjiga „Allahov Poslanik a.s. i njegova porodica Ehli-bejt“

Atik-Savska džamija: Promovisana knjiga „Allahov Poslanik a.s. i njegova porodica Ehli-bejt“

Još jedna promocija vrijednog djela upriličena je u Atik- Savskoj džamiji u subotu 22. septembra 2018. godine poslije akšam-namaza. Naime, kako je ranije i najavljeno, promovirana je knjiga „Allahov Poslanik a.s. i njegova porodica Ehli-bejt“, autora Jusufa Džafića.

Moderator promocije bio je Emir ef. Hasanović, imam Atik- Savske džamije, a sam autor govorio je o Poslanikovoj a.s. porodici, statusu Ehli- bejta unutar islamskog učenja kao i  nekim najbitnijim dijelovima knjige.

Ponajvažniji motiv za pisanje knjige na pomenutu temu autoru je, prema njegovim riječima, bio nedostatak djela na bosanskom jeziku koja govore o Poslanikovoj a.s. porodici.

„Allahov Poslanik a.s. i njegova porodica Ehli-bejt“ je prva knjiga na bosanskom jeziku koja na 413 strana sveobuhvatno govori o Ehli-bejtu (porodici) tačnije o 79 članova Poslanikove a.s. porodice.

Jusuf Džafić poznat je po prijevodima i komentarima klasičnih hanefijskih djela (Nuru-l-idah, El-Muhtar li-l-fetva, Hanefijski fikh Šurunbulalija). Recenzenti ovog vrijednog djela su dr. Mensur Valjevac i Kadrija-ef. Murić.