Druženja mladih u džematima

Druženja mladih u džematima

 

Time su se stekli i formalni uslovi za uspostavljanje isntitucionalnog, planiranog i sinkroniziranog programa rada s mladima.

Edukacijski programi za mlade (EPM) jesu skup islamskog multisadržajnog edukativnog institucionalno organiziranog rada s mladima koji imaju za cilj izgradnju i očuvanje islamskog identita mladih, jačanje islamske svijesti i privrženosti mladih islamskom moralu i načinu života, pripremi za cjeloživotno učenje i življenje vjere, te aktivnije i kvalitetnije uključivanje mladih u tokove društvenog života.

EPM se organiziraju i realiziraju u sljedećim oblastima: edukacija, socijalni i humatarni programi, šire društvene, kulturne i sportsko-rekreativne aktivnosti.

 

Tako je unazad nekoliko mjeseci u četiri naša džemata počelo aktivno druženje sa mladima koje je počelo dobijati interesantne okvire. Naime, u svojim džematima se imami sa mladima sastaju i rade jednom sedmično a koordinacijom među imamima počela su zajednička druženja mladih. Prvo zajedničko druženje održano je u džematu Maoča Stara a u goste su došli mladi iz džemata Brezovo Polje. Tema ovog druženja zainteresirala je prisutne a govorilo se o islamskom edebu, odnosno lijepom ponašanju. Već nakon petnaest dana uslijedila je uzvratna posjeta, kada se u mektebskim prostorijama u Brezovom Polju govorilo o valentinovu i poimanju istog kod mladih te o ašikovanju kod muslimana, da bi u subotu 2.marta 2013.godine, ponovo u džematu Maoča Stara, održano zajedničko druženje omladine iz četiri džemata i to: Brka Nova, Brezovo Polje, Maoča Stara i Rašljani.

Svako druženje organizirano je na principu interaktivnog predavanja u toku kojeg se osim imama, koji su redovno prisutni, u diskusiju uključuje i veliki broj mladih.

Na posljednjem druženju govorilo se o savremenim porocima mladih. Osim imama pomenutih džemata, učešće je uzeo i mr. Mustafa ef. Gobeljić, glavni imam Medžlisa IZ-e Brčko koji je iskazao veliko zadovoljstvo viđenim.

Vrijedi istaknuti kako je ovom druženju prisustvovalo više od šezdeset mladih što je za početak jednog ovakvog projekta zasigurno respektabilan broj.

 

Programska druženja se nastavljaju već za petnaest dana u džematu Bijele džamije u Brčkom, a za ovo druženje pripremljen je veoma interesantan program.