Konkurs za popunu radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu Šatorovići

Konkurs za popunu radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu Šatorovići

Medžlis Islamske zajednice Brčko raspisuje konkurs za popunu radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu Šatorovići.

Pored općih uvjeta predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uvjete:

  • završena jedna od priznatih medresa
  • završen FIN (imamski ili teološki smjer) ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na FIN-a u Sarajevu
  • da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u BiH

Priložiti:

  • molba sa kratkom biografijom
  • ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dokaz o radnom stažu

Stan je obezbijeđen, a plata je utvrđena Pravilnikom Medžlisa Islamske zajednice Brčko.

Rok prijave na konkusr je 10 dana od dana objavljivanja konkursa u IIN “Preporod”.

Prijava na konkurs sa potpunom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ Brčko, Kučukalića br. 4 76120 Brčko sa naznakom “Prijava na konkurs za džemat Šatorovići”.

Informacije putrem telefona 061-301-230.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.