Maoča Stara: Hatmenski ispit za 14 učenika

Maoča Stara: Hatmenski ispit za 14 učenika

Novih četrnaest učenika koji su završili hatmenski ispit predstavljeno je na svečanosti koja je održana u subotu 31. oktobra 2020. godine u džamiji džemata Maoča Stara.

Program svečanosti počeo je poslije podne-namaza obraćanjem Asmir-efendije Bekrića, imama ovog džemata koji je vođenje programa predao glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Brčko Mustafa-ef. Gobeljiću.

Učenici su pokazali izvanredno poznavanje obrađivanih oblasti ahlaka, akaida i fikha a potom nasumičnim otvaranjem Kur'ana učili pokazane ajete.

Po okončanju ispita, prigodnim predavanjem se obratio Muaz-ef. Sinanović, imam džemata Rašljani koji je govorio o važnosti poučavanja mladih vjerskom znanju te pogubnosti zapostavljanja tog procesa..

Izvođenjem ilahija i kasida program su upotpunili imami Medžlisa Brčko.

Hatmenski ispit položili su: Sadmir Salihović, Muhamed Alibašić, Emir Karić, Benjamin Imamović, Dženis Lević, Ibrahim Numanović, Adna Fazlović, Almina Vejzović, Edina Bikić, Amela Ramić, Šeherzada Ćehajić, Emina Mešić, Medina Mešić i Elma Tursunović.

Svim kandidatima, njihovim roditeljima i muallimu čestitamo na postignutom uspjehu s dovom Allahu dž.š. da im Kur'an bude zagovornik na Sudnjem danu.