Rijeke: Promovirana knjiga Priručnik o islamskom vjerovanju

Rijeke: Promovirana knjiga Priručnik o islamskom vjerovanju

Priručnik o islamskom vjerovanju je još jedan u nizu naslova mladog autora Jusufa Džafića a koja je u subotu, 16. februara 2019. godine promovirana u džamiji džemata Rijeke.

Promovirani naslov autor je koncipirao na način da su u njemu sadržane istine o islamskom vjerovanju, argumentirane tradicionalnim i logičkim dokazima a posebna vrijednost ovog naslova leži u činjenici da je pisan jezikom koji bez poteškoća mogu razumjeti različite kategorije čitalaca.

Ovaj priručnik obiluje dokazima utemeljenim na Kur'anu i hadisu Muhammeda a.s. a koji doprinose boljem razumijevanju vjere a od značajne koristi može biti kako polaznicima mekteba tako i odraslima na putu sticanja znanja o islamu.

Jusuf Džafić je rođen 1991. godine u Bijeljini. Završio je Osnovnu školu Sveti Sava 2006. godine u Bijeljini a potom Behram-begovu medresu u Tuzli 2010. godine. Upisuje se 2011. godine u Kairu na prestižni univerzitet El-Azhar na Šerijatsko-pravni fakultet, odsjek Šerijatsko pravo. 

Veoma je aktivan na spisateljskom planu a do sada je objavio preko četiri stotine članaka koje su objavljivane u različitim časopisima, novinama te na preko 120 različitih internet portala.