Upriličena promocija monografije “Upravljanje vakufima u BiH 1847.-2017.”

Upriličena promocija monografije “Upravljanje vakufima u BiH 1847.-2017.”

U programu manifestacije “Ti si ruža džennetska” večeras je u amfiteatru Bijele džamije u Brčkom upriličena promocija monografije pod naslovom “Upravljanje vakufima u Bosni i Hercegovini 1847.-2017. autora Ahmeda Mehmedovića.

Promotori su bili mr. Osman Lavić, direktor Gazi Husrev-begove biblioteke, hfz. dr. Senahid Zaimović, direktor Vakufske direkcije i autor pomenute monografije.

Ova monografija prati slijed upravljanja vakufima, od 1847. godine do danas i prati prolazak vakufa kroz sve sisteme i svu kompleksnost upravljanja vakufom.

Knjiga je svojevrsna oda čitavoj plejadi znanih i neznanih dobrotvora, dobročinitelja, legatora, koji su na poseban način kreirali bh. vjersku, kulturnu, društvenu , obrazovnu, socijalnu i inu zbilju kroz vrijeme do današnjih dana.

Danas nažalost, nemamo većinu vakufa, nemamo ni zakon o vakufima, pa čak ni termin „vakuf“ koji je prepoznat u pravnom sistemu države BiH. Otimanje vakufa počelo je s odlaskom Osmanlija, a najviše ih je oduzeto u vrijeme komunizma i to je ujedno bilo najteže vrijeme za sve vjerske zajednice.

Ovom knjigom se pokazuje i dokazuje da je na čitavom prostoru BiH ali i susjednih država koje su bile u sastavu Bosanskog ejaleta, gotovo sva zemlja, na direktan ili indirektan način, bila povezana ili kao vakufsko dobro ili povezana s vakufima.