75 godina bosanskog “Takvima”


Kao i svi prethodni brojevi i ovaj broj Takvima je pored namaske vaktije sa važnijim datumima u islamskom kalendaru obogaćen i raznim tekstovima autora iz bošnjačkog intelektualnog kruga među kojima su:

Mustafa Sušić „Sedamdesetpetogodišnjica izlaska bosanskog Takvima”, akademik dr. Esad Duraković „Neimari pozitiviteta u Al-Fatihi”, Rifet Šahinović „U okrilju milosti kur'anske sure Er-Rahman”, dr. Almir Fatić „El-Felek i En-Nas: sure zaštitnice i završnice Kur'ana”, mr. Muharem Omerdić „Suština islamskog vjerovanja”, Nedim Begović „Kolektivni idžtihad”, mr. Muhamed Mehanović „Higijenski i zdravstveni propisi klanja životinja i pripremanja mesa za ishranu prema sunnetu Allahovog Poslanika”, dr. Safvet Halilović „Dužnost prema umrlima”, Senad Ćeman „Nastanak i razvoj studija o ciljevima Šerijata”, Ibrahim Begović „Svijest o mektebu”, Nezir Halilović „Razvoj dječijih sposobnosti”, dr. Mustafa Jahić „Nauka i knjiga u islamskoj civilizaciji”, Muhamed Jusić „Društveni aktivizam i muslimani”, dr. Jusuf Mulić „Ustanci Srba u Beogradskom pašaluku i pogromi nad muslimanima”, dr. Enes Pelidija „Osmanista umjetničkog duha (Ešref Kovačević)”, mr. Džemaludin Šestić „Zenički hafizi s kraja 19. i početka 20. Stoljeća”, mr. Mustafa Prljača „Društvo vjernika”, Aida Krzić „Kompromis i kalkulacije”, dr. Amel Alić „Procjena kvalitete života”, Ismet Dedić „Spriječimo propadanje pluća planete”, mr. Muharem Omerdić „Najbolja opskrba”, Aziz Kadribegović – O romanu Enesa Karića “Pjesme divljih ptica”.

Cijena Takvima je 6 KM.