Analiza: Ideologija tekfira i nasilni ekstremizam u BiH

Analiza: Ideologija tekfira i nasilni ekstremizam u BiH

Na osnovu Zaključka Vijeća muftija Islamske zajednice u BiH usvojenog na osmoj redovnoj sjednici, održanoj 25. ramazana 1437. god. po H. (30. juna 2016. god.) i Rješenja reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH broj 03-2-93-1/16 od 11. ševvala 1437. god. po H. (15. jula 2016. god.), reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović je 11. ševvala 1437. god. po H. (15. jula 2016. god.) donio rješenje o formiranju komisije koja ima zadatak obraditi najrelevantnija pitanja koja se tiču ideologije tekfira i nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini kao refleksije sličnih stremljenja u svijetu.

Ova dokument rezultat je rada Komisije i sadrži ključne koncepte i pojmove koje radikalne skupine najčešće zloupotrebljavaju, ideologiziraju i izvode iz konteksta ustaljene islamske interpretacije. Primarni cilj ovog istraživanja nije bio da polemizira s takvim stavovima nego da ukaže na najčešće zloupotrebe temeljnih koncepata islamskog učenja kojima su data nova značenja.

Analiza koju je usvojilo Vijeće muftija na sjednici, održanoj 22. džumade-l-uhra 1438. god. po H. (21. marta 2017. god.), jedan je od napora koje Islamska zajednica u BiH ulaže na suzbijanju utjecaja interpretacija vjere stranih tradicionalnom islamskom učenju, a koje su se kod nas pojavile u posljednje vrijeme.

Izdavači publikacije su Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Vijeće muftija i Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – El-Kalem.

PDF izdanje možete preuzeti ovdje.

(www.cdv.ba)