Bajramska čestitka reisu-l-uleme

Bajramska čestitka reisu-l-uleme

                                         

-Draga braćo i sestre,

Danas je 9. zu-l-hidže, 1431. hidžretske, odnosno 15. novembar, 2010. miladske godine. Danas je, dakle, dan Arefata, najznačajniji trenutak u ibadetu hadža i najradosniji dan u životu muslimana i muslimanke, kojima se posreći da odu na hadž. Sutra je, ako Bog da, prvi dan Kurban-bajrama.

Ove godine, hvala dragom Bogu, više od dvije hiljade Bošnjaka su na hadžu. A hadž je sve ono što čovjek treba da zna, ono čega treba da bude svjestan i što treba do voli. Hadž je stepenasti put  kojim čovjek ide u svojoj pokornosti i predanosti Bogu. Hadž je jedinstveni skupni pokret ka samoosvješćenju, pokret ka potpunoj pokornosti Bogu Uzvišenom, ka savršenstvu u beskonačnosti.

Hadž sve sadrži: vjeru, uputu, moralne vrijednosti, osjećaj zajedništva ljudskog roda, kulturu, svekoliko jedinstvo čovječanstva, jedinstvo vjere i cilja, ljudsku nesebičnost, svijest o Bogu, svjesnost, samosvjesnost, angažiranost, borbu za istinu i pravdu, šehadet, ljubav, kurban, pobjedu, slobodu… U hadžu je odricanje od sebe za drugoga, za zajednicu, ali ne zarad sebe niti zarad zajednice, već zarad Boga dragoga. Ukratko, u hadžu je sve ono što je Bog Svemilostivi želio saopćiti ljudima!

Kurban je ljudski put čovjekovog približavanja Stvoritelju, kao što je i namaz  „kurban svakog pobožnog čovjeka” ( الصلاة قربان لكل تقيِّ ), tj., svaki pobožni čovjek želi da se kroz namaz približi svome Gospodaru. Jer onaj koji je blizak Bogu, blizak je i čovjeku kojem treba ljudska ljubav i pomoć.

Malo je trenutaka kao što je ovaj današnji kad se najozbiljnije moramo zapitati šta je to što nas približava, a šta je to što nas udaljava jedne od drugih.

Kurban, dakle, znači blizinu, u vjerskom smislu to znači želju vjernika da se u svojoj pokornosti približi Stvoritelju na način žrtve u korist i na dobro sebi i drugome.

Zašto je potrebno žrtvom dokazivati blizinu nekome ili nećemu? Odnosno, zašto je potrebno da znamo od koga i od čega treba biti daleko?

Potrebno je zato što udaljavanje od onog što treba da nam bude blizu, može nas odvesti krivim putem, a približavanje onome što od nas treba da bude daleko, može nam donijeti štetu.

Zato, Bogu Svemogućem treba se približiti, i svojim roditeljima – ocu i majci, svome sinu i kćerci,  i svom bratu i sestri, i svojoj rodbini i prijateljima, i svome domu, i svom komšiji, i svojoj džamiji, i svom džematu, i domovini svojoj treba blizu biti i na njezinom miru i sigurnosti bdjeti.

A od Iblisa treba se udaljiti, i od poroka mržnje i zavisti, i od svađe i nesloge, i od laži i klevete, i od zla alkohola i droge, i od krivog puta treba se udaljiti, jer pravi put je jasan.

Braćo i sestre,

U ovom velikom danu kurban-bajrama pozivam vas da žrtvujemo sebičnost, zavist, pohlepu, laž, klevetu, sumnju i međusobno nepovjerenje kako bi se približili jedni drugima u zajedništvu vjere i ljubavi, jer to je najbolje jamstvo da budemo dostojni žrtve naših šehida kojih se s ponosom danas sjećamo i učimo dovu da im Allah podari lijepi Džennet, a nama da Allah dadne mnogo sabura, pameti i mudrosti da budemo i ostanemo jedinstveni i snažni na putu dobra i napretka.

Braćo i sestre,

Neka nam Kurban-bajram vrati vjeru i nadu u bolji i sretniji život; neka među nama vlada sloga; neka nam zajedništvo u vjeri i ljubavi povrati samopouzdanje; neka svako radi svoj posao savjesno i odgovorno; neka shvatimo da je tajna uspjeha na ovome svijetu međusobno pomaganje u dobru!

Svima vam od srca želim sretan Bajram, moleći dragog Allaha (dž.š.) za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim Bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim sa dovom Stvoritelju Uzvišenom da im bude na pomoći!

Sa osobitim željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu sa riječima: Bajram šerif mubarek olsun!