Bejtu-l-mal: Centri za liječenje od ovisnosti

Bejtu-l-mal: Centri za liječenje od ovisnosti

Problem ovisnosti jedan je od najrasprotranjenijih savremenih psihosocijalnih i društvenih problema. Ovisnostima o alkoholu i drogama u posljednjih nekoliko godina pridružile su se ovisnosti o kockanju, klađenju i upotrebi interneta.

Islamska zajednica pokušava da preventivno i terapijski odgovori na te probleme. Iz fonda Bejtu-l- mal finasijski pomaže ustanovama za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, pomaže u organizaciji vjerskog života u centrima.

I pomažite se međusobno u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte jedni druge podržavati u grijehu i nasilju… (El-Ma’ide, 2)

Osim toga, Islamska zajednica, kroz poučavanje o moralnim vrijednostima pokušava pravovremeno prevenirati širenje današnjih pošasti ovisnosti. Vlastitim projektima i kroz saradnju sa stručnim osobama i specijaliziranim organizacijama Islamska zajednica pokazuje punu zainteresiranost za aktivnim učešćem u rješavanju ovog društvenog problema, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal”.

Pored finansijske pomoći, Islamska zajednica pomaže rad ovih centara distribucijom vjerske literature, dodjelom kurbanskih prerađevina, angažmanom imama u terapijskim centrima, kao i organiziranjem tribina i predavanja.

Uz opće djelatnosti u okviru radno-okupacione terapije, sve uspješniji pristup je primjena duhovne terapije, prakticiranje vjere od strane ovisnika. Oko 100 osoba na godišnjem nivou kroz različite programe pomoći koristi usluge takvih terapijskih centara. Islamska zajednica je osnovala Centar za liječenje od ovisnosti u mjestu Smoluća u Lukavcu, finansijski ga podržava, ali pruža pomoć i drugim centrima koji rade na preventivi ili liječenju od različitih vrsta ovisnosti.

(Preporod.info)