Brošura” Kako obračunati zekat?”

Brošura” Kako obračunati zekat?”

Brošura govori o obračunavanju zekata i kroz kratka pojašnjenja i tabele nastoji dati osnovne smjernice i pomoći zekatskom obavezniku da na odgovarajući način obračuna zekat. Također, u uvodnom dijelu brošure data su osnovna pojašnjenja pojma zekat i bitnih pojmova i postupaka vezanih za ispunjenje obaveze obračunavanja i davanja zekata.

U brošuri je navedeno i nekoliko kur'anskih ajeta i hadisa Muhammeda, a.s, o zekatu, kao i osnovne informacije o sistemu organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Autor brošure je mr. Elnur Salihović, a recenzent dr. Enes Ljevaković.

Budući da je brošura štampana u ograničenom tiražu od 2.000 primjeraka, i da mnogi neće imati priliku da dobiju printani primjerak, posjetiocima našeg web-portala nudimo mogućnost da istu preuzmu u PDF formatu na sljedećem linku:

BROŠURA: “KAKO OBRAČUNATI ZEKAT?”